Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Carolina Svensson
Ordförande/sammankallande
Enhetschef Hälsoenheten, Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Telefon: 073-033 17 60
E-post: carolina.svensson@vgregion.se

Ellen Boxner
Handläggare/Verksamhetsutvecklare PrimUs, Region Sörmland
Telefon: 072-083 04 13
E-post: ellen.boxner@regionsormland.se

Ewa-Marie Johannesson
Primärvården, Region Skåne
Telefon: 070-261 67 62
E-post: ewa-marie.johannesson@skane.se

Jenny Forsberg
Region Örebro län
Telefon: 
E-post: jenny.forsberg@regionorebro.se

Lena Lundh
Distriktssköterska, PhD, enhetschef, Region Stockholm
Telefon: 070-165 51 82
E-post: lena.k.lund@regionstockholm.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)