Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Konferenser

Temagrupp hälsosamt åldrande var under hösten 2023 med och arrangerade en konferens med fokus på just hälsosamt åldrande. Konferensen var en del i firandet av forskningsplattformen Hälsa i Samverkans (Högskolan Kristianstad) 20-årsjubileum och även Kristianstads kommun var medarrangör. Ny konferens planeras till våren 2025.

Under konferensen 2023 höll Magnus Zingmark, leg arbetsterapeut, Med dr, föreläsningen Hälsoekonomiska aspekter på hälsoarbete - med fokus på äldre personer. Du kan ta del av hans bildspel här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)