Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Webbaserad levnadsvaneutbildning

På den här sidan har vi samlat webbutbildningar kring levnadsvanor, riktade till hälso- och sjukvårdspersonal, som har tagits fram i olika delar av landet. Det går på olika sätt att ta del av utbildningarna och använda dem i hemorganisationen.

Hälsosamma levnadsvanor

Syftet med kursen är att öka kunskapen om hur och varför hälso- och sjukvården ska arbeta med hälsosamma levnadsvanors inverkan på hälsan. Kursen går igenom hur ohälsosamma levnadsvanor uppmärksammas hos patienten, hur stöd till förändring kan ges och vilka verktyg som finns. Kursen vänder sig till all personal som möter patienter och tar cirka 60 minuter att genomföra.

Kursen är framtagen och reviderad av Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm.

För att ta del av utbildningen
Om din region är intresserad av utbildningen och vill använda den kontaktar ni infohfsnatverket@regionostergotland.se. Ni får då en fil med utbildningen som är öppen för reviderings- och redigeringsarbete i programmet Articulate. Varje region ansvarar fullt ut för granskning av den redigerade och reviderade utbildningen inför publicering på den egna lärplattformen.

Mer inspiration
Region Stockholm har tagit fram en ny version av ovan webbutbildning. För att se och inspireras av den kan du besöka den här sidan.

Basutbildning hälsosamma levnadsvanor

Målgrupp för utbildningen är alla personalkategorier inom hälso- och sjukvården samt tandvården som jobbar i patientnära verksamheter. Syftet med utbildningen är att säkerställa grundläggande kompetens inom området samt skapa samsyn kring arbetet med levnadsvanor. Utbildningen har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Utbildningen tar ca 60 minuter att genomföra.

Kursen är framtagen av Region Kronoberg.

För att ta del av utbildningen
Region Kronoberg delar gärna med sig av utbildningen. Den finns idag tillgänglig via deras vårdgivarwebb men innehåller en del regionspecifika delar. Det är möjligt för andra regioner att få tillgång till utbildningen med anpassning av regionspecifika delar, Region Kronoberg kommer då att upprätta avtal med firman som gjort utbildningen så att dessa delar kan ändras för en förutbestämd kostnad.

Här finns utbildningen på Region Kronobergs vårdgivarwebb.

Vill ni veta mer om Region Kronobergs utbildning kan ni kontakta: angelica.arvidsson@kronoberg.se

Goda levnadsvanor gör skillnad

Utbildningen vänder sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med patientkontakt. Utbildningen omfattar levnadsvanorna alkohol, tobak, matvanor och fysisk aktivitet och består av tio filmer, reflektionsfrågor, patientfall och sluttest. Det finns specifika avsnitt om motiverande samtal, levnadsvanor inför operation, barn och unga, levnadsvanor och cancer samt kring åtgärdsregistrering av samtal.

Utbildningen är framtagen av Region Skåne.

För att ta del av utbildningen
Utbildningen finns tillgänglig via Region Skånes utbildningsportal.

Webbstöd för levnadsvanearbete i vården

För att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och göra levnadsvanor till en del i den kliniska vardagen har Socialstyrelsen publicerat ett webbstöd. Webbstöd för levnadsvanearbete i vården ger en orientering i levnadsvanornas betydelse för hälsan och grunderna i utvecklingsarbete. Det innehåller till exempel information om arbete med uppföljning, att använda data för planering, att formulera mål och ta fram mått för uppföljning. Verktygen varvas med inspiration från enskilda primärvårdsmottagningar runt om i landet.

Kursen är framtagen av Socialstyrelsen.

För att ta del av utbildningen
Utbildningen finns tillgänglig via Socialstyrelsens utbildningsportal.

För frågor om stödet kontakta utbildning@socialstyrelsen.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)