Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Patient- och närståendeperspektivet

Ett av HFS-nätverkets fyra perspektiv är patientperspektivet. Då nätverkets arbete ytterst syftar till att förbättra hälsan hos patienter, medarbetare och befolkning så är det viktigt att dessa målgruppers synpunkter, tankar och behov beaktas.

Detta kan åstadkommas på flera olika sätt, exempelvis genom att företrädare finns med i rummet eller att erfarenheter och uppfattningar samlats in genom enkäter, fokusgruppsintervjuer eller dylikt.

Utbildningar

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) har tagit fram en webbutbildning i brukarinflytande. I utbildningen får du lära dig om brukarinflytande och de aktiviteter för brukarinflytande som NSPH använder. Du kan göra utbildningen på egen hand för din kompetensutveckling, eller tillsammans med ditt arbetslag för att starta diskussionen om hur ni kan göra er verksamhet bättre. 

Du hittar utbildningen här.

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en patientföreträdarutbildning. Utbildningen är till för personer som ska bli patientföreträdare och för personer som har haft olika uppdrag och vill lära sig mer. Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips.

Du hittar utbildningen här.

Exempel på verktyg för patient- och närståendesamverkan från Region Stockholm

Region Stockholm har tagit fram en lista med olika verktyg som kan användas i utvecklingen av patientsamverkan. I listan finns PROM och PREM, patientintervjuer och enkäter men även verktyg som kallas Berg- och dalbana, Födelsedagskalaset och Tänka högt.

Varje verktyg ger råd om när de är lämpliga att använda, hur de kan användas och utmaningar att tänka på.

Hela listan med verktyg hittar du här.

Former för att tillsammans med patienter och närstående utveckla hälso- och sjukvården på Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Västra Götalandsregionen har tagit beslut kring hur sjukhuset ska arbeta med patientmedverkan. Målet är att SÄS systematiskt arbetar med patientdelaktighet i den egna vården, i sjukhusets styrråd, inom respektive verksamhetsområde och på sjukhusledningsnivå.

I beslutet finns bland annat beskrivet hur sjukhuset ska arbeta med patientråd, levande bibliotek och patientdelaktighet i sjukhusets styrråd och processer såväl som i sjukhusets verksamhetsområden.

Här kan du läsa mer.

Har du fler exempel?

Kontakta HFS sekretariat om du har tips på ytterligare verktyg eller goda exempel på hur vi kan införliva patient- och närståendeperspektivet.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)