Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Patient- och närståendeperspektivet

I HFS-nätverkets verksamhetsplan 2022 finns målet Införliva patient- och närståendeperspektiv i temagruppernas arbete. Eftersom temagruppernas arbete ytterst syftar till att förbättra hälsan hos patienter, medarbetare och befolkning så är det viktigt att dessa målgruppers synpunkter, tankar och behov beaktas.

Detta kan åstadkommas på flera olika sätt, exempelvis genom att företrädare finns med i rummet eller att erfarenheter och uppfattningar samlats in genom enkäter, fokusgruppsintervjuer eller dylikt.

Exempel på verktyg för patient- och närståendesamverkan

Region Stockholm har tagit fram en lista med olika verktyg som kan användas i utvecklingen av patientsamverkan. I listan finns PROM och PREM, patientintervjuer och enkäter men även verktyg som kallas Berg- och dalbana, Födelsedagskalaset och Tänka högt.

Varje verktyg ger råd om när de är lämpliga att använda, hur de kan användas och utmaningar att tänka på.

Hela listan med verktyg hittar du här.

Har du fler exempel?

Kontakta HFS sekretariat om du har tips på ytterligare verktyg eller goda exempel på hur vi kan införliva patient- och närståendeperspektivet.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)