Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Rekommenderat material

Under hösten 2017 genomfördes ett projekt med syfte att samla, kvalitetssäkra och förmedla material om levnadsvanor som kan användas av personal och/eller patienter. Nedan material är det som projektgruppen (bestående av HFS-nätverkets temagrupper Alkoholprevention, Fysisk aktivitet, Matvanor, Tobaksprevention och Hälsofrämjande primärvård) tagit fram som goda exempel på material kring levnadsvanorna.

Alla fyra levnadsvanorna

Nationellt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen och Hälsofrämjande primärvård - Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården, HFS-nätverket.

Regionalt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Samtalsguiden Samtal om hälsa finns nu i en neutral version utan regions-/landstingsspecifik information (fickformat/A6). Samtal om hälsa Neutral går att använda utan vidare redigering men det finns möjlighet att göra enklare tillägg som logga, länkar, text och bild. Kontakta Johanna Lindberg, Region Stockholm, för mer information. Samtal om hälsa Neutral finns här även tillgänglig i A4, pdf-format. Samtal om hälsa Neutral är framtagen i samråd mellan Region Stockholm och Region Kronoberg 2017-2018. Även Region Dalarna har tagit fram en ny version av Samtal om hälsa.
För patienter: Goda levnadsvanor gör skillnad, HFS-nätverket. 

Alkohol

Nationellt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Rådgivande samtal om alkohol – en guide om hur hälso- och sjukvården kan stödja patienter med riskabla alkoholvanor att dricka mindre, Socialstyrelsen.
För patienter: Tema alkohol, 1177 Vårdguiden och Fakta om alkohol, Riddargatan 1.

Regionalt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Alkohol riskbruk/missbruk/beroende hos vuxna, Region Västernorrland.
För patienter: Alkohol och din hälsa - hur dricker du?, Region Uppsala.

Fysisk aktivitet

Nationellt

För hälso- och sjukvårdspersonal: FYSS 2021.
För patienter: Tema liv och hälsa (se Fysisk aktivitet och träning), 1177 Vårdguiden.

Regionalt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Samtalsstöd vid patientmöten - Råd för Fysisk aktivitet & träning. Evidensbaserade och fastlagda råd, Region Västmanland.
För patienter: Aktivitetsdagboken, Västra Götalandsregionen, Fysisk aktivitet som medicinsk behandling, Västra Götalandsregionen och Hitta ditt sätt att öka fysisk aktivitet och minska stillasittande för bättre hälsa, Region Norrbotten.

Matvanor

Nationellt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Tema hälsa och livsstil (se Äta för att må bra), 1177 Vårdguiden och Samtal om mat i hälso- och sjukvården, Livsmedelsverket.
För patienter: Tema hälsa och livsstil (se Äta för att må bra), 1177 Vårdguiden, Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig, Livsmedelsverket (finns även som lättläst svenska) och Hitta ditt sätt - vykort, Livsmedelsverket.

Regionalt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Evidensbaserade råd om hälsosam mat, Region Stockholm.
För patienter: Hälsosamma matvanor, Region Uppsala och HFS-nätverket.

Tobak

Nationellt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Enkla råd om att sluta med tobak, Socialstyrelsen och Sluta-röka-linjen.
För patienter: Bli fri från cigaretter och snus, Psykologer mot tobak och Sluta-röka-linjen.

Regionalt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Vad händer i kroppen då man slutar att röka, Region Jönköpings län och Region Örebro län.

Stark för kirurgi

Nationellt

För hälso- och sjukvårdspersonal: Stark för kirurgi - stark för livet, Svenska Läkaresällskapet, Svenska sjuksköterskeföreningen, Stark inför kirurgi – stark för livet, Fysioterapeuterna och Stark inför kirurgi – stark för livet, Dietisternas Riksförbund.

Regionalt

För patienter: Levnadsvanor och operation – så gör du för bästa operationsresultat, Ersta sjukhus, Levnadsvanor i samband med operation i Skåne, 1177 Vårdguiden Region Skåne och Om rök- och alkoholfri operation, Region Uppsala.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)