Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Lära av varandra

Under denna sida samlar vi erfarenheter ifrån olika aktiviteter/projekt som genomförts runt om i landet samt tips på material att använda från nätverkets medlemmar. Tanken är att sprida kunskap och lärande mellan HFS-nätverkets medlemmar.

Utvärdering av Hälsocenter i Västmanland

I Västmanland finns fyra Hälsocenter som ger stöd till personer som behöver ändra sina levnadsvanor när det gäller kost, motion, stress, sömn eller tobak. Nedan presenteras två utvärderingar av Hälsocenter. Den ena utvärderar kostnadseffektiviteten och den andra svarar på nedan tre frågeställningar:

  1. Bidrar Hälsocenter till att förbättra hälsa och välbefinnande?
  2. Bidrar Hälsocenter till förändrade levnadsvanor?
  3. Når Hälsocenter socioekonomiskt utsatta grupper med sin verksamhet och bidrar verksamheten till att minska ojämlikheten i hälsa i befolkningen?

Kostnadseffektivitet av Hälsocenters verksamhet Region Västmanland.
Utvärdering och dokumentation av fyra Hälsocenter i Västmanland.
Här finns en sammanfattning av båda rapporterna.

För dig som vill ändra dina levnadsvanor

Broschyren "Verktyg på nätet och telefon för dig som vill ändra dina levnadsvanor" är framtagen av Region Stockholm och kan användas nationellt i möten med patienter.

Här finns broschyren.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)