Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Material på andra språk

Här hittar ni material på andra språk än svenska, att använda och inspireras av. För frågor om materialet hör du av dig direkt till respektive organisation som tagit fram det. Vet du något material som kan platsa på den här sidan - hör då av dig till infohfsnatverket@regionostergotland.se

Levnadsvanor

Information och broschyrer

Frågeformulär

  • Region Örebro län har översatt levnadsvaneformuläret ( frågor om alkohol, fysisk aktivitet, matvanor, tobak/nikotinbruk) till tio olika språk.
  • Region Västmanland har översatt Hälsobladet till fyra olika språk.
  • Västra Götalandsregionen har översatt frågeformulär om levnadsvanor till 12 olika språk. Välj levnadsvana i rullisten, du hittar sedan frågeformulären på respektive sida.

Stöd till förändring

Riktade hälsosamtal

Hälso- och sjukvård

SRHR

  • Filmserien Nästan allt om sex i Sverige riktar till i första hand nyanlända unga och andra unga i Sverige, även om vuxna också kommer att lära sig massor! En webbserie i sex delar textad till flera språk.
  • UMO är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år. På UMO finns svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla regioner. Nu finns även Youmo, en webbplats med delar av UMO på flera språk.

Information riktat till barn

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)