Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholfri operation

Alkoholfri operation är under uppstart i många regioner. Antal veckor som rekommenderas att vara alkoholfri saknar konsensus i nuläget. Socialstyrelsen skriver 4-8 veckor före och efter operation i sina riktlinjer. Det längre tidsintervallet grundar sig främst på det tidsintervall som ett sänkt immunförsvar behöver för att återhämta sig.

Att alla regioner ger olika rekommendationer skapar förvirring och är inte gynnsamt för implementeringsarbetet av alkoholfri operation. För att nå konsensus har NPO levnadsvanor därför lagt ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp (NAG) 2020 som kan granska tillgänglig evidens.

Tips!

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)