Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

SRHR 

Under 2018 startades arbetsgruppen SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) upp. I arbetsgruppen finns representanter från de regionala kunskapsnätverken för SRHR-frågor. Arbetsgruppens uppgift är att diskutera hur SRHR-frågor kan bli en integrerad del av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Kontaktperson: Sari Asa Nikolaisen

För att få veta mer om SRHR-frågor

Sidan SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till de som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas utbildnings-, fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR, tillsammans med aktuella nyheter på området. SRHR.se är ett resultat av samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen.

Normbanken.se samlar metodmaterial riktat till pedagoger eller vuxna som på andra sätt möter unga och som vill hålla normkritisk sexualundervisning. Materialet berör områden som sex, kärlek, relationer, normer, jämställdhet, hbtq med mera. Där finns programserien "Nästan allt om sex i Sverige" i sex avsnitt textade på sex språk samt serien "Vi måste snacka om..." som är ett fiktivt metodmaterial i tre avsnitt som utmanar normer, skapar känslor och manar till reflektion. På sidan finns också tillhörande handledningsmaterial. Normbanken.se är ett samarbete mellan de fyra norra regionerna.

Sidan Frågachans.nu vänder sig till barn som är 10-13 år och vill veta mer om kroppen, puberteten och sexualitet.

Regionala SRHR-nätverk

På de regionala SRHR-nätverkens webbsidor finns mycket material och information att ta del av. 

Nätverk bestående av flera landsting/regioner
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige - kontakt Pia Haqwinzon
Kunskapsnätverket hiv/STI Norr (sidan är tillsvidare vilande och uppdateras inte)

Nätverk i storstadsregionerna
Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (Stockholm och Gotland)
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen)
Sexualitet och hälsa (Skåne)

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)