Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

SRHR - arbetsgrupp

Under 2018 kommer arbetsgruppen SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) att startas upp. I arbetsgruppen kommer representanter från samtliga regionala kunskapsnätverk för SRHR-frågor att finnas med. Arbetsgruppens uppgift kommer vara att diskutera hur SRHR-frågor blir en integrerad del av hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

För att få veta mer om SRHR-frågor

Sidan SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till de som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas utbildnings-, fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR, tillsammans med aktuella nyheter på området. SRHR.se är ett resultat av samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen.

Gratiskondomer.nu är en sajt av unga för unga i samarbete mellan landsting och regioner i Norrland, där finns bland annat programserien "Nästan allt om sex i Sverige" som riktar sig till unga personer men framförallt till nyanlända ungdomar. Serien kan med fördel användas som ett komplement i sex- och samlevnadsundervisning.

Sidan Frågachans.nu vänder sig till barn som är 10-13 år och vill veta mer om kroppen, puberteten och sexualitet.

Regionala SRHR-nätverk

På de regionala SRHR-nätverkens webbsidor finns mycket material och information att ta del av. 

Nätverk bestående av flera landsting/regioner
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige - kontakt Marie Björlin
Kunskapsnätverket hiv/STI Norr (sidan är tillsvidare vilande och uppdateras inte)
Adlongruppen

Nätverk i storstadsregionerna
Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (Stockholm och Gotland)
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen)
Sexualitet och hälsa (Skåne)

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)