Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppen tipsar

E-utbildning i Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Via Folkhälsomyndigheten finns en e-utbildning i Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Utbildningen har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen) och vänder sig till personer som arbetar i hälso- och sjukvården. 

Vill du veta mer om SRHR?

  • Sidan SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till de som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas utbildnings-, fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR, tillsammans med aktuella nyheter på området. SRHR.se är ett resultat av samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen
    s
  • Normbanken.se samlar metodmaterial riktat till pedagoger eller vuxna som på andra sätt möter unga och som vill hålla normkritisk sexualundervisning. Materialet berör områden som sex, kärlek, relationer, normer, jämställdhet, hbtq med mera. Där finns programserien "Nästan allt om sex i Sverige" i sex avsnitt textade på sex språk samt serien "Vi måste snacka om..." som är ett fiktivt metodmaterial i tre avsnitt som utmanar normer, skapar känslor och manar till reflektion. På sidan finns också tillhörande handledningsmaterial. Normbanken.se är ett samarbete mellan de fyra norra regionerna.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)