Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Psykisk hälsa

Temagruppens syfte

  • Öka kunskapen om psykisk hälsa i hälso- och sjukvården.
  • Samla in och sprida kunskap och metoder för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland patienter, medarbetare och befolkning.

Temagruppsordförande

Ella Jansson
Telefon: 
E-post: ella.jansson@regionsormland.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Gå till HFS-material där du hittar broschyrerna "När du sörjer en närstående" och "Att prata om självmord är ett skydd för livet".

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)