Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Psykisk hälsa

Temagruppens syfte

 • Att främja psykisk hälsa inom hälso- och sjukvården.

Temagruppens fokusområden 2021

Under 2021 kommer temagrupp psykisk hälsa att fokusera på nedan områden:

 • Undersöka hur temagruppen kan vara ett stöd för HFS medlemsregioner vad gäller psykisk hälsa.
 • Fortsätta inventera vilka luckor som finns gällande olika metoder/modeller för psykisk hälsa. 
 • Samla in och sprida aktuell kunskap om insatser för att främja psykisk hälsa för olika målgrupper.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

  Temagruppsordförande

  Sofia Lindstrand
  Telefon: 
  E-post: sofia.lindstrand@regionostergotland.se

  HEMSIDAN

  Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

  Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  © 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)