Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Anna Frisk
Ordförande/sammankallande
Region Jämtland Härjedalen
Telefon:
E-post: anna.frisk@regionjh.se

Anita Sjödahl
Region Blekinge
Telefon: 0455-73 41 22, 073-447 13 50
E-post: anita.sjodahl@regionblekinge.se

Cecilia Gamme
Region Kalmar län
Telefon:
E-post: cecilia.gamme@regionkalmar.se

Cecilia Tegelberg
Region Dalarna
Telefon: 072-085 00 64
E-post: cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Christian Andersson
Region Östergötland
Telefon:
E-post: christian.andersson@regionostergotland.se

Elisabeth Forsell
Region Sörmland
Telefon:
E-post: brittelisabeth.forsell@regionsormland.se

Emma Wasara
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 070-205 95 41
E-post: emma.wasara@regionvasterbotten.se

Helena Forsman
Brukarrepresentant
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Telefon:
E-post: helena.forsman@friskfri.se

Jacqueline Yates
Region Blekinge
Telefon:
E-post: jacueline.yates@regionblekinge.se

Kristina Borén
Region Blekinge
Telefon:
E-post: krisitna.boren@regionblekinge.se

Linda Sahlström
Region Västmanland
Telefon:
E-post: linda.sahlstrom@regionvastmanland.se

Malin Scharffenberg
Region Skåne
Telefon:
E-post: malin.scharffenberg@skane.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)