Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Emma Wasara
Ordförande/Sammankallande
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 070 205 95 41
E-post: emma.wasara@regionvasterbotten.se

Lena Sjöquist Andersson
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 090-785 74 81, 0703-99 74 81
E-post: lena.sjoquist.andersson@regionvasterbotten.se

Helena Forsman
Brukarrepresentant
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
E-post: helena.forsman@friskfri.se

Cecilia Gamme (Föräldraledig)
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
Telefon: 0480-84231, 076-1126833
E-post: cecilia.gamme@regionkalmar.se

Ella Jansson
Hälsoutvecklare, Region Sörmland
Telefon:
E-post: ella.jansson@regionsormland.se

Sofia Lindstrand
ST-läkare i Socialmedicin, Specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland
E-post: Sofia.Lindstrand@regionostergotland.se

Maria Lindqvist
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
E-post: maria.lindqvist1@regionkalmar.se

Anders Olin
Chefssjuksköterska psykistrin, Region Skåne
Telefon:
E-post: anders.l.olin@skane.se

Linnea Paulsson
Hälsoutvecklare, Region Västmanland
Telefon: 021- 4818698
E-post: linnea.paulsson@regionvastmanland.se

Anne Wilderoth
Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
Telefon: 010-2435028, 070-316502
E-post: anne.wilderoth@rjl.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)