Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Ella Jansson
Ordförande/Sammankallande
Hälsoutvecklare, Region Sörmland
Telefon:
E-post: ella.jansson@regionsormland.se

Cecilia Gamme
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
Telefon: 0480-842 31, 076-112 68 33
E-post: cecilia.gamme@regionkalmar.se

Emma Wasara
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 070-205 95 41
E-post: emma.wasara@regionvasterbotten.se

Helena Forsman
Brukarrepresentant
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Telefon:
E-post: helena.forsman@friskfri.se

Sofia Lindstrand
ST-läkare i Socialmedicin, Specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland
Telefon:
E-post: sofia.lindstrand@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)