Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Emma Wasara
Ordförande/Sammankallande
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 070-205 95 41
E-post: emma.wasara@regionvasterbotten.se

Anders Olin
Chefssjuksköterska psykistrin, Region Skåne
Telefon:
E-post: anders.l.olin@skane.se

Anne Wilderoth
Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
Telefon: 010-243 50 28, 070-316 50 28
E-post: anne.wilderoth@rjl.se

Cecilia Gamme (Föräldraledig)
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
Telefon: 0480-842 31, 076-112 68 33
E-post: cecilia.gamme@regionkalmar.se

Ella Jansson
Hälsoutvecklare, Region Sörmland
Telefon:
E-post: ella.jansson@regionsormland.se

Helena Forsman
Brukarrepresentant
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Telefon:
E-post: helena.forsman@friskfri.se

Linnea Paulsson
Hälsoutvecklare, Region Västmanland
Telefon: 021-481 86 98
E-post: linnea.paulsson@regionvastmanland.se

Maria Lindqvist
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
Telefon:
E-post: maria.lindqvist1@regionkalmar.se

Sofia Lindstrand
ST-läkare i Socialmedicin, Specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland
Telefon:
E-post: sofia.lindstrand@regionostergotland.se

Sonny Wåhlstedt
Brukarrepresentant, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Telefon: 070-459 91 15
E-post: sonny@nsphig.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)