Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Sofia Lindstrand
Ordförande/sammankallande
ST-läkare i Socialmedicin, Specialistläkare i Barn- och ungdomspsykiatri, Region Östergötland
Telefon:
E-post: sofia.lindstrand@regionostergotland.se

Anna Frisk
Sekreterare
Region Jämtland Härjedalen
Telefon:
E-post: anna.frisk@regionjh.se

Cecilia Gamme
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
Telefon: 0480-842 31, 076-112 68 33
E-post: cecilia.gamme@regionkalmar.se

Elisabeth Forsell
Region Sörmland
Telefon:
E-post: brittelisabeth.forsell@regionsormland.se

Emma Wasara
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 070-205 95 41
E-post: emma.wasara@regionvasterbotten.se

Helena Forsman
Brukarrepresentant
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Telefon:
E-post: helena.forsman@friskfri.se

Ingemar Götestrand
Region Skåne
Telefon:
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

Jacqueline Yates
Region Blekinge
Telefon:
E-post: jacueline.yates@regionblekinge.se

Kristina Borén
Region Blekinge
Telefon:
E-post: krisitna.boren@regionblekinge.se

Linda Sahlström
Region Västmanland
Telefon:
E-post: linda.sahlstrom@regionvastmanland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)