Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Charlotta Skålén
Ordförande/Sammankallande
Projektledare psykiatri/utredare hälsoval
Telefon: 073-8680433
E-post: charlotta.skalen@regionsormland.se

Helena Forsman
Brukarrepresentant
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Cecilia Gamme
Folkhälsoutvecklare, Landstinget i Kalmar län
Telefon: 0480-84231, 076-1126833
E-post: cecilia.gamme@ltkalmar.se

Annie-Lie Jarhult 
Regional samordnare psykisk hälsa/samordnare SoB/iKBT, Region Kronoberg 
Telefon: 0709844431 
E-post: annie-lie.jarhult@kronoberg.se

Bodil Larsson
Folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum, Norrbottens läns landsting
Telefon: 0920-28 46 16
E-post: bodil.m.larsson@nll.se

Anders Olin
Chefssjuksköterska psykistrin, Region Skåne
Telefon:
E-post: anders.l.olin@skane.se

Maj-Lis Olsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Landstinget Blekinge
Telefon: 0455-734024, 0734-471013
E-post: maj-lis.olsson@ltblekinge.se

Veronica Ottosson
Folkhälsoplanerare, Region Jönköpings län
Telefon: 0381-350 38, 0703-89 81 42
E-post: veronica.ottosson@rjl.se

Lena Sjöquist Andersson
Hälsoutvecklare, FoUU-staben Västerbottens läns landsting
Telefon: 090-785 74 81, 0703-99 74 81
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)