Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktygslåda - material framtaget av temagruppen

Här hittar du dokument och inspiration som temagruppen tagit fram.

Guide för en hälsofrämjande arbetsplats

Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Områdena baseras på arbetslivshälsoforskning. Inom varje område ges konkreta exempel på arbete och faktorer som arbetsplatsen kan arbeta med för ett hållbart och långsiktigt hälso- och arbetsmiljöarbete. Guiden är därmed tänkt att användas både för att identifiera arbetsplatsens styrkor och förbättringsområden.

Här finns guiden i en version för utskrift/digital användning.
Här finns guiden i en version för tryck.

En introduktion till Hälsofrämjande arbetsplats

Bildspelet är ett komplement till Guide för en hälsofrämjande arbetsplats och tänkt att användas för att sprida kunskap och arbetssätt inom området hälsofrämjande arbetsplats. Syftet är att ge inspiration till att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och målgruppen är HR, chefer och arbetsplatser/grupper. Bildspelet beskriver vad en hälsofrämjande arbetsplats innebär utifrån aktuell forskning, ger konkreta exempel på metoder och verktyg som kan användas på arbetsplatsen och tipsar om länkar för vidare läsning.

Här finns bildspelet.

Hälsoinspiratörsverksamhet

På många av sjukhusen i Sverige finns det hälsoinspiratörer som ska arbeta för att främja medarbetarnas hälsa och välmående. Detta dokument är framtaget för att inspirera arbetsplatser och organisationer som i dagsläget inte har hälsoinspiratörer.

Här finns dokumentet.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)