Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Matvanor

Temagruppens syfte

  • Att verka för ökad kunskap om måltidens och matens betydelse utifrån ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande perspektiv. Så att prevention av undernäring och samtal om hälsosamma matvanor blir en naturlig del vid patientbesök, vid vård av inneliggande patienter och vid företagshälsovårdens samtal med medarbetare.
  • Att verka för en tydlig struktur, ledning och styrning för arbetet med matvanor och måltider på olika nivåer samt lyfta resurser, kompetens, nätverk och former för samverkan. Mat och måltider är en del av livet hela livet.

"Maten och våra matvanor påverkar vår hälsa, men fungerar också som kulturbärare, mötesplats och en källa till njutning. En riktigt sammansatt kost har en stor betydelse för hälsan, både genom att främja och bevara god hälsa och genom att förebygga sjukdomar." Ur folkhälsomål 10: Goda matvanor.

Temagruppsordförande

Christin Anderhov Eriksson
Telefon: 070-513 09 82
E-post: christin.anderhov.eriksson@regionostergotland.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

I patientbroschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad" ingår frågor om de fyra levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat.

Titta på inspirationsfilmen sjukdomsförebyggande metoder gällande mat. Där kan du även läsa mer om socialstyrelsens råd om samtal.

För mer verktyg till dig som jobbar inom vården gå till temagruppens material.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)