Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppens deltagare

Christin Anderhov Eriksson
Ordförande/Sammankallande
Leg. dietist och folkhälsovetare, Barnhälsovården, Region Östergötland
Telefon: 070-513 09 82
E-post: christin.anderhov.eriksson@regionostergotland.se

Anna Kempe
Leg. dietist, Folkhälsa och sjukvård samt Barnhälsovårdens utvecklingsstab, Region Jönköpings län
Telefon: 070-382 75 52
E-post: anna.kempe@rjl.se

Carina Svärd
Folkhälsostrateg, Leg. dietist, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@regionblekinge.se

Cecilia Hellberg
Hälsoutvecklare, Leg. dietist, Folkhälsoenheten, Region Västerbotten
Telefon: 073-087 47 04
E-post: cecilia.hellberg@regionvasterbotten.se

Ebba Linderoth
Processledare för hälsofrämjande sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-823 97 41
E-post: ebba.linderoth@vgregion.se

Efva Forsell
Dietist, Region Stockholm
Telefon: 070-00 00
E-post: efva.forssell@regionstockholm.se

Elisabet Drugge
Leg. dietist, Processledare Hälsofrämjande sjukvård och folkhälsa, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland
Telefon: 073-765 80 01
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Ena Thomasson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Enheten för kunskapsstyrning och FoU, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne
Telefon:
E-post: ena.thomasson@skane.se

Heléne Ambjörnsson
Processledare Hälsofrämjande Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen
Telefon: 072-503 55 14
E-post: helene.ambjornsson@vgregion.se

Jessica Wennlöf
Region Jämtland Härjedalen
Telefon:
E-post: jessica.wennlof@regionjh.se

Johan Keres
Leg dietist, Region Sörmland
Telefon:
E-post: johan.johansson.keres@regionsormland.se

Jonna Björkegren
Region Örebro län
Telefon:
E-post:

Karin Kauppi
Processledare/dietist, Hälsofrämjande Hälso-och sjukvård, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Telefon: 018-611 87 55
E-post: karin.kauppi@akademiska.se

Louise Beech
Verksamhetsutvecklare, område måltid, Region Jönköpings län
Telefon: 072-453 68 35
E-post: louise.beech@rjl.se

Mahnoush Etminan Malek
Leg dietist, specialist barnobesitas, Region Stockholm
Telefon: 08-123 880 17, 08-585 827 16
E-post: mahnoush.etminan-malek@regionstockholm.se

Malin Sand
Handläggare, leg. Dietist, Enheten för Vårdstöd, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Norrbotten 
Telefon: 073-056 29 70
E-post: malin.sand@norrbotten.se

Maria Berglind
Leg. dietist primärvården, Region Västmanland
Telefon:021-481 83 16
E-post: maria.berglind@regionvastmanland.se

Nina Nordin
Folkhälsostrateg, Regional utveckling, Enheten för Folkhälsa, Region Västernorrland
Telefon: 070-357 97 28
E-post: nina.nordin@rvn.se

Satu Kettunen
Leg. Dietist, primärvården, Region Gävleborg
Telefon: 073-023 64 60
E-post: satu.kettunen@regiongavleborg.se

Susann Ask
Verksamhetsutvecklare, Kost och restauranger/Utvecklingsenheten, Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 77 77
E-post: susann.ask@kronoberg.se

Susanne Freden
Dietist, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Telefon: 018-611 23 60
E-post: susanne.freden@akademiska.se

Susanne Johansson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Avd. för kvalitet Regionkontoret, Region Halland
Telefon: 070-205 07 79 
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)