Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

Hälsosamma matvanor

Folkhälsomyndigheten

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen)

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Livsmedelsverket

Samtal om matvanor i hälso- och sjukvården (Livsmedelsverket)

Matvanekollen - testa ditt sätt (Livsmedelsverket)

Webbutbildningar hälsosamma matvanor

Samtal och råd om bra matvanor (Socialstyrelsen)

Mat och hälsa – evidensbaserad medicin (Sundkurs)

Patientinformation - hälsosamma matvanor

Hitta ditt sätt
Livsmedelsverket 

Så äter du hälsosamt
1177

Hälsosamma matvanor - patientmaterial
Finns som tryck- och utskriftsversion

MatGlad
Hushållningssällskapet 

Matkassen
Västra Götalandsregionen

Goda matvanor
Hjärtlungfonden

Kost och cancer
Cancerfonden

Mat och cancer
Dietisternas Riksförbund

Mat och migration
Dietisternas Riksförbund

Fakta och råd - hälsosamma matvanor
Generation Pep

Mat och måltider på sjukhus

Måltider i vård, skola och omsorg
Livsmedelsverket. "Hela måltidsupplevelsen – i vilken miljö maten serveras, hur man blir bemött av den som serverar maten och hur maten presenteras på tallriken – kan påverka hur mycket näring patienten får i sig och därmed också tillfrisknandet. Maten ska vara sammansatt så att den tillgodoser de energi- och näringsbehov patienten har och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar."

Måltider i gruppbostäder - LSS
Livsmedelsverket. "Personer som bor i grupp- eller servicebostäder och har fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar, är personer med stora individuella skillnader. Många har svårigheter förknippade med mat och ätande. Det kan leda till ensidiga val av livsmedel och att man inte får i sig den näring man behöver i rätt mängd."

Sjukdomsrelaterad undernäring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring

Att förebygga och behandla undernäring
Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

nutritionDay
Ett internationellt projekt med syfte att utöka kunskapen och medvetenheten om undernäring.

Pimpa måltiden
Ett filmklipp om att förebygga undernäring

Den viktiga maten
Filmklipp från region Skåne

Organisationer, nätverk

ESPEN
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

SWESPEN
Svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. Ett ytterligare mål är att uppmuntra och stödja utbildning och utveckling kring klinisk nutrition.

Fokus Äldre

Senior Alert
Nationellt kvalitet register där nutritionsbedömning av undernäring ingår som en del.

Insatser för barn & unga

Salut-satsningen
Västerbottens läns landsting har startat Salut-satsningen för att skapa hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar där föräldrarna involveras redan under graviditeten.

SkolmatSverige 
Kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. En automatisk resultatrapport skapas för varje skola som innehåller vägledning till förbättringar.

Swelife prevention barnfetma

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)