Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Mat och måltider på sjukhus

På HFS medlemssjukhus serveras i dag ett stort antal måltider till patienter, medarbetare och besökare. Denna mat ska vara god, sammansatt så att energi- och näringsbehovet för den enskilde tillgodoses samt tillagad och serverad med omsorg. För många sjukdomar har maten en central roll i den medicinska behandlingen och den har stor betydelse för tillfrisknandet. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling vid sjukdom. Sjukdomar kan många gånger påverka behovet av livsmedelssammansättning och näringsinnehåll i maten och det är därför viktigt att servera rätt mat till rätt patient. Detta kräver kunskap och engagemang ifrån samtliga yrkesgrupper inom vården.

Många patienter ligger inne under en kortare tid och då är det viktigt att maten och måltidsmiljön upplevs positiv för att inbjuda till att patienten vill och kan äta. För de personer som vårdas under lång tid blir det extra viktigt att maten som serveras är god, näringsrik och erbjuder variation samt att den serveras på ett inbjudande sätt. Det är viktigt att uppmärksamma varje individs behov för att undvika sjukdomsrelaterad undernäring.

För att möjliggöra hälsofrämjande måltider på sjukhus är det viktigt att ha fokus på hela måltidssituationen. Detta omfattar alltifrån upphandling och avtal, måltidsmiljö, personalens förhållningssätt samt att maten serveras med omtanke och att den är god, näringsrik och aptitlig.

Livsmedelsverket arbetar på uppdrag av regeringen i ett inrättat nationellt kompetenscentrum för måltider i den offentliga sektorn. I uppdraget ingår att ska stödja och stimulera kommuner och lands­ting i deras arbete med att utveckla måltids­verksamheten. HFS temagrupp matvanor har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer för måltider på sjukhus, Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården. Rekommendationerna innehåller en beskrivning av en bra sjukhusmåltid och en checklista med förslag på hur kvalitet kan följas upp.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)