Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppens deltagare

Christin Anderhov Eriksson
Ordförande/Sammankallande
Dietist och folkhälsovetare, Region Östergötland
Telefon: 0705-13 09 82
E-post: christin.anderhov.eriksson@regionostergotland.se

Susann Ask
Verksamhetsutvecklare, Kost och restauranger/Utvecklingsenheten, Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 77 77
E-post: susann.ask@kronoberg.se

Ebba Carlsson
Processledare för hälsofrämjande sjukvård, Utvecklingsenheten, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen
Telefon: 010-435 65 28, 070-020 66 88
E-post: ebba.carlsson@vgregion.se

Elisabet Drugge
Leg. dietist, Region Gotland
Telefon: 0737-65 80 01
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Jennie Ferm
Kostchef, Region Jönköpings län
Telefon: 010-24 471 46, 076-72 34 889
E-post: jennie.ferm@rjl.se  

Emelie Flodberg
Dietist, Landstinget Sörmland
Telefon: 0738-661233
E-post: emelie.flodberg@dll.se

Susanne Freden
Dietist, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Telefon: 018 611 23 60
E-post: susanne.freden@akademiska.se

Jannette Grahn Vera
Leg. dietist/folkhälsostrateg, Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Landstinget i Värmland
Telefon: 054- 61 86 68
E-post:  Jannette.veragajardo@liv.se

Linda Hagdahl
Kostcontroller och projektledare för måltidsprojektet på Södersjukhuset, Stockholms läns landsting
Telefon: 070-0038161
E-post: linda.hagdahl@sll.se

Anne-Li Isaksson
Projektledare, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefon: 072-51 66 766
E-post: anne-li.isaxon@norrbotten.se

Karin Kauppi
Processledare/dietist, Hälsofrämjande Hälso-och sjukvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Telefon: 018-611 87 55
E-post: karin.kauppi@akademiska.se

Anna Kempe
Leg. dietist, Folkhälsoutvecklare - Hälsosamma matvanor, Region Jönköpings län
Telefon: 070-38 27 552
E-post: anna.kempe@rjl.se

Satu Kettunen
Dietist division primärvård, Region Gävleborg
Telefon: 026-155756, 0730-236460
E-post: satu.kettunen@regiongavleborg.se

Jenny Lindrot
Leg. dietist, vårdutvecklingsledare Diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholms läns landsting
Telefon: 070-48 42 004
E-post: jenny.lindrot@sll.se

Madelen Lindquist
Hälsoplanerare, Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland
Telefon: 021-17 56 85
E-post: madelen.lindquist@ltv.se

Monica Skoglund
Leg. dietist, Skaraborgs sjukhus
Telefon: 0500-43 24 19
E-post: monica.skoglund@vgregion.se

Anna Stubbendorff
Processutvecklare, Affärsområde måltider, Regionservice, Region Skåne
Telefon: 046-175705, , 0768-87 02 83 (för sms)
E-post: anna.stubbendorff@skane.se

Lina Svärd
Avtalscontroller Affärsområde Måltid, Regionservice, Region Skåne
Telefon: 046-17 57 46, 072-57 48 072
E-post: lina.ih.svard@skane.se

Kristina Sjöholm
Sektionschef Måltider Kungälv, Område Måltider, Regionservice, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0303-98 756, 0761-03 03 14
E-post: kristina.sjoholm@vgregion.se

Elisabeth Strömblad (föräldraledig)
Dietist, Folkhäloscentrum
Telefon: 063-142441, 070-5655441
E-post: elisabeth.stromblad@regionjh.se

Berit Andersson (vikarie)
Dietist Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 070-2833609     
E-post: berit.andersson@regionjh.se

Carina Svärd
Folkhälsostrateg, dietist, Avdelning för kunskapsstöd, Landstinget Blekinge
Telefon: 0455 73 40 41, 073-44 71 245
E-post: carina.svard@ltblekinge.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)