Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppens deltagare

Christin Anderhov Eriksson
Ordförande/Sammankallande
Dietist och folkhälsovetare, Region Östergötland
Telefon: 070-513 09 82
E-post: christin.anderhov.eriksson@regionostergotland.se

Anna Kempe
Leg. dietist, Folkhälsoutvecklare - Hälsosamma matvanor, Region Jönköpings län
Telefon: 070-382 75 52
E-post: anna.kempe@rjl.se

Anna Stubbendorff
Processutvecklare, Affärsområde måltider, Regionservice, Region Skåne
Telefon: 046-175705, 076-887 02 83
E-post: anna.stubbendorff@skane.se

Anne-Li Isaksson
Projektledare, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Telefon: 072-516 67 66
E-post: anne-li.isaxon@norrbotten.se

Berit Andersson (vikarie)
Dietist Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 070-283 36 09     
E-post: berit.andersson@regionjh.se

Carina Svärd
Folkhälsostrateg, dietist, Avdelning för kunskapsstöd, Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@ltblekinge.se

Ebba Carlsson
Processledare för hälsofrämjande sjukvård, Utvecklingsenheten, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen
Telefon: 010-435 65 28, 070-020 66 88
E-post: ebba.carlsson@vgregion.se

Elisabet Drugge
Leg. dietist, Region Gotland
Telefon: 073-765 80 01
E-post: elisabet.drugge@gotland.se

Elisabeth Strömblad (föräldraledig)
Dietist, Folkhäloscentrum, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063-14 24 41, 070-565 54 41
E-post: elisabeth.stromblad@regionjh.se

Gunilla Häll
Leg dietist, kognitiv beteendeterapeut, vårdutvecklingsledare, Region Stockholm
Telefon: 08-123 676 41, 073-073 40 71
E-post: gunilla.a.hall@regionstockholm.se

Jennie Ferm
Kostchef, Region Jönköpings län
Telefon: 010-244 71 46, 076-723 48 89
E-post: jennie.ferm@rjl.se  

Jenny Lindrot
Leg. dietist, vårdutvecklingsledare Diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm
Telefon: 070-484 20 04
E-post: jenny.lindrot@regionstockholm.se

Johan Keres
Region Sörmland
Telefon: 
E-post: johan.johansson.keres@regionsormland.se

Karin Kauppi
Processledare/dietist, Hälsofrämjande Hälso-och sjukvård, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Telefon: 018-611 87 55
E-post: karin.kauppi@akademiska.se

Kristina Sjöholm
Sektionschef Måltider Kungälv, Område Måltider, Regionservice, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0303-987 56, 076-103 03 14
E-post: kristina.sjoholm@vgregion.se

Lina Svärd
Avtalscontroller Affärsområde Måltid, Regionservice, Region Skåne
Telefon: 046-17 57 46, 072-574 80 72
E-post: lina.ih.svard@skane.se

Linda Hagdahl
Kostcontroller och projektledare för måltidsprojektet på Södersjukhuset, Region Stockholm
Telefon: 070-003 81 61
E-post: linda.hagdahl@regionstockholm.se

Maria Berglind
Leg. dietist primärvården, Region Västmanland
Telefon:
E-post: maria.berglind@regionvastmanland.se

Monica Skoglund
Leg. dietist, Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0500-43 24 19
E-post: monica.skoglund@vgregion.se

Satu Kettunen
Dietist division primärvård, Region Gävleborg
Telefon: 026-15 57 56, 073-023 64 60
E-post: satu.kettunen@regiongavleborg.se

Susann Ask
Verksamhetsutvecklare, Kost och restauranger/Utvecklingsenheten, Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 77 77
E-post: susann.ask@kronoberg.se

Susanne Freden
Dietist, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Telefon: 018-611 23 60
E-post: susanne.freden@akademiska.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)