Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nationell forskning, rapporter och nätverk

Nationell forskning

  • Har hälsolitteracitet någon betydelse vid hälsoundersökningen för asylsökande? >>>
  • Arbetsmarknadsprojektet Athena - en användbar metod för att öka hälsolitteraciteten hos långtidsarbetslösa, utlandsfödda kvinnor >>>

Rapporter

  • Rapport: WHO: The solid facts, Health Literacy >>>
  • Rapport: Förmåga att förvärva, förstå och använda information om hälsa – En introduktion till begreppet Hälsolitteracitet Lena Mårtensson och Gunnel Hensing >>> 

Nätverk

  • Nordiskt nätverk för Hälsolitteracitet. Det nordiska nätverket för hälsolitteracitet (NorHLNet) är ett öppet nätverk för alla som är intresserade av, arbetar med eller forskar om hälsolitteracitet. Gruppen möts regelbundet cirka två gånger per år för att diskutera olika frågor med koppling till hälsolitteracitet. Tillsammans samlar gruppen också olika artiklar om hälsolitteracitet som är av intresse för dem som verkar i de nordiska länderna >>>
  • Hälsolitteracitet.se >>>
  • HFS-nätverket >>>
  • HFS tidning Främja Hälsa, nr 1 2014 med tema hälsolitteracitet >>>

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)