Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Verktygslåda för hälsolitterata organisationer

Här har vi samlat ett antal verktyg som kan användas i hälso- och sjukvårdsorganisationer som vill arbeta aktivt med att göra det enklare för människor att få tag på, förstå, värdera och använda information och tjänster som har med vård och hälsa att göra. Verktygen är dels tänkta att ge en grund för att öka förståelsen av och medvetandet kring frågor som rör hälsolitteracitet och hälsolitterata organisationer, dels erbjuda praktiska verktyg som kan användas i mötet med patienter i den dagliga verksamheten. 

Vad är hälsolitterata organisationer?
En hälsolitterat organisation är en organisation som hjälper individer att navigera, förstå och använda information och tjänster så att de kan ta hand om sin egen hälsa. Genom att utveckla hälso- och sjukvården att bli mer hälsolitterat kan man minska de negativa konsekvenserna till följd av de enskilda patienternas skiftande hälsolitteracitet och det leder också mot en mer personcentrerad och jämlik hälso- och sjukvård och bättre hälsa i befolkningen.

HFS-material

Hur är materialet tänkt att användas?

Materialet går bra att använda både i digital och utskriven form. Det kan sättas på anslagstavlor/i väntrum/i personalrum eller användas i det interna utvecklingsarbetet. Verktygen "Fråga så får du veta" och "Källkritik" passar även bra att skicka hem till patienten ihop med kallelsen till besök.

I det här dokumentet finns beskrivningar om hur de olika verktygen kan användas i praktisk verksamhet.

Material hos andra organisationer

  • En film om hälsolitteracitet. Angereds Närsjukhus har tillsammans med stadsdelarna Östra Göteborg och Angered tagit fram en film som introducerar begreppet hälsolitteracitet. Filmens syfte är att ge personal inom olika verksamheter en introduktion till ämnet hälsolitteracitet samt ge konkreta tips att arbeta vidare med för att bli en hälsolitterat organisation. Filmen finns i två versioner: en kort (2:00 min) och en fullängdsversion (6:33 min).
  • Checklista - tips för att arbeta med hälsolitteracitet. Ett komplement till filmen. Summerar vad hälsolitteracitet är, varför det är viktigt och hur arbetet med hälsolitteracitet kan se ut.
  • Tips för ett bra bemötande. Ett komplement till filmen. Materialet innehåller några punkter att tänka på för att bemötandet ska bli så bra som möjligt och bidra till att så många som möjligt, oavsett hälsolitteracitetsnivå, får ut så mycket som möjligt av mötet.
  • Förstå mig rätt. Materialet är en vidareutveckling av metoden teach-back. Grundtanken i metoden är att personalen ber patienten att sammanfatta given information med egna ord, för att se vad hen har förstått.
  • Bildstöd i vården. Här finns information om bildstöd samt möjligheten att ladda ned och skapa nya kommunikationsstödjande material. Här finns även samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)