Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tobaksprevention

Temagruppens syfte

Fortsatt arbete med genomförandet av tobakspolicy, som leder till ett minskat tobaksbruk inom sjukvården och i upptagningsområdet.

  • Ge medlemsorganisationernas vårdpersonal kunskap om metoder och verktyg i tobaksslutarstöd.
  • Uppmuntra personalen vid medlemsorganisationerna att bli mera aktiva i det tobaksförebyggande arbetet.
  • Att tobaksfrågan blir en naturlig del i anamnesen vid samtliga patientmöten och journalförs med diagnoskod.

Temagruppsordförande

Mattias Jonsson
Telefon: 070-082 52 07
E-post: mattias.jonsson@vgregion.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)