Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tobaksprevention

Temagruppens syfte

Fortsatt arbete med genomförandet av tobakspolicy, som leder till ett minskat tobaksbruk inom sjukvården och i upptagningsområdet.

  • Ge medlemsorganisationernas vårdpersonal kunskap om metoder och verktyg i tobaksslutarstöd.
  • Uppmuntra personalen vid medlemsorganisationerna att bli mera aktiva i det tobaksförebyggande arbetet.
  • Att tobaksfrågan blir en naturlig del i anamnesen vid samtliga patientmöten och journalförs med diagnoskod.

Temagruppsordförande

Mattias Jonsson
Telefon: 070-082 52 07
E-post: mattias.jonsson@vgregion.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Gå till HFS-material för att hitta:

  • Broschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad",
  • Broschyren "Fri från tobak i samband med operation" - Information för patienter (samt powerpoint-presentation),
  • Broschyren "Fri från tobak i samband med operation" - Information för personal (samt powerpoint-presentation).

Se även mer info på sidan om Tobaksfri operation.

Dessutom kan du titta på inspirationsfilmen sjukdomsförebyggande metoder gällande tobak. Där kan du även läsa mer om socialstyrelsens råd om samtal.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)