Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

Tobaksfakta

Tobaksfakta.se
En stor kunskapsbank om tobak som tillhandahåller både patientorienterad kunskap och vetenskapliga artiklar.

WHO

WHO Framework Convention on Tobacco Control
Världshälsoorganisationens tobakskonvention.

Sluta röka linjen

SLUTA-RÖKA-LINJEN
En kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa, via telefon eller chatt.

Psykologer mot Tobak

Psykologer mot Tobak
En kunskapsbank för psykologer, socionomer, folkhälsovetare och andra beteendevetare i tobakspreventiva frågor.

Tandvård mot Tobak

Tandvård mot Tobak
En kunskapsbank för tandvårdspersonal i tobakspreventiva frågor.

Sjuksköterskor mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak
En kunskapsbank för sjuksköterskor i tobakspreventiva frågor.

Läkare mot Tobak

Läkare mot Tobak
En yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket.

TPLR

TPLR
Nätverk för TobaksPrevention i Landsting och Regioner

GNTH

GNTH
The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services

1177 vårdguiden

Tema tobak och alkohol

Folkhälsomyndigheten

Under Folkhälsomyndigheten finns information om ANDTS-frågor.

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)