Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Mattias Jonsson
Ordförande/Sammankallande
Adress: Folkhälsoavdelningen, Landstinget i Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-32 41 89, 0702-09 81 42
E-post: mattias.jonsson@rjl.se

Lisbeth Andersson
Adress: Landstinget Blekinge, Wämö Center, 371 81 Karlskrona
Telefon: 0455–73 64 11
E-post: lisbeth.andersson@ltblekinge.se

Lisa Brunzell
Adress: Landstinget i Värmland, Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Utvecklings- och kommunikationsavdelningen, 651 82 Karlstad
Adress:
Telefon: 054-61 42 47
E-post: lisa.brunzell@liv.se

Erika Häggström
Hälsoplanerare, sjuksköterska, samordnare och sakkunnig i tobaksprevention
Adress: Folkhälsoenheten, Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala län
Telefon: 018-611 77 18, 0706-02 86 42
E-post: erika.haggstrom@lul.se

Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare, Landstinget Västernorrland
Adress:
Telefon: 
E-post: iwona.jacobsson@lvn.se

Maria Lehrberg
Hälsoplanerare
Adress: Kompetenscentrum för hälsa, Region Västmanland
Telefon: 021-176751
E-post: maria.lehrberg@regionvastmanland.se

Elin Lingman (Föräldraledig)
Nationell kooordinator ENSH
Adress: Angereds Närsjukhus, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0700-205913
E-post: elin.lingman@vgregion.se

Ewa Jonsson
Tobakssamordnare, Region Jämtland Härjedalen 
Telefon: 063-14 24 59
E-post: ewa.jonsson@regionjh.se

Elisabeth Nilsson
Region Skåne
Adress:
Telefon:
E-post:

Ulrika Olsson
Region Gävleborg
Adress:
Telefon:
E-post:

Joanna Stjernschantz Forsberg
Samordnare Uppdrag Tobaksprevention Stockholm
Adress: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Box 454 36, 104 31 Stockholm
Telefon: 08-12337171
E-post: joanna.stjernschantz-forsberg@sll.se

Marie Tigerryd
Folkhälsoutvecklare, Landstinget i Kalmar län
Adress:
Telefon: 0480- 842 13
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se

Mona Wahlgren
Folkhälsoutvecklare/specialistsjuksköterska
Adress: Tobakspreventiva mottagningen, Visby lasarett, 621 84 Visby
Telefon: 0498–26 90 20
E-post: mona.wahlgren@gotland.se

Ywonne Wiklund
Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting
Adress: FoUU-staben, Landstingskontoret, 901 89 Umeå
Telefon: 090–786 50 00, 0706-48 73 15
E-post: ywonne.wiklund@vll.se

Eva Åkesson
Adress: Folkhälsoavdelningen, Box 1223, 351 12 Växjö
Telefon: 0470–58 63 93
E-post: eva.akesson@regionkronoberg.se

Katarina Östergren
Processledare, Landstinget Sörmland
Adress: Hälsofrämjande Landsting Sörmland, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping
Telefon: 0155-24 55 79, 0767-20 20 79
E-post: katarina.ostergren@dll.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)