Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Mattias Jonsson
Ordförande/Sammankallande
Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-082 52 07
E-post: mattias.jonsson@vgregion.se

Adam Edler
Region Jämtland Härjedalen
Telefon:
E-post: adam.edler@regionjh.se

Annelie Johansson
Region Stockholm
Telefon:
E-post: annelie.e.johansson@sll.se

Christine Olsson
Region Skåne
Telefon:
E-post: christine.olsson@skane.se

Emma Appell
Region Skåne
Telefon:
E-post: emma.appell@skane.se

Elisabeth Risberg
Region Skåne
Telefon: 070-517 98 56
E-post: elisabeth.risberg@skane.se

Ingrid Edvardsson
Region Kronoberg
Telefon:
E-post: ingrid.edvardsson@kronoberg.se

Iwona Jacobsson
Region Västernorrland
Telefon: 0620-194 55, 070-586 85 55
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Joanna Stjernschantz Forsberg
Region Stockholm
Telefon: 08-123 371 71
E-post: joanna.stjernschantz-forsberg@sll.se

Katarina Jupiter
Region Gotland
Telefon:
E-post: katarina.jupiter@gotland.se

Katarina Östergren
Region Sörmland
Telefon: 0155-24 55 79, 076-720 20 79
E-post: katarina.ostergren@regionsormland.se

Lina Jarledal Blom
Region Östergötland
Telefon: 010-103 55 58, 072-529 37 56
E-post: lina.jarledal.blom@regionostergotland.se

Linn Hellqvist
Region Kalmar län
Telefon:
E-post: linn.hellqvist@regionkalmar.se

Malin Dock
Region Skåne
Telefon:
E-post: malin.dock@skane.se

Marita Andersson
Region Jönköpings län
Telefon: 
E-post: marita.g.andersson@rjl.se

Maya Bergström-Wuolo
Region Norrbotten
Telefon:
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Susanne Unger
Region Västmanland
Telefon:
E-post: susanne.unger@regionvastmanland.se

Viktoria Carlsson
Region Kronoberg
Telefon:
E-post: viktoria.carlsson@kronoberg.se

Ywonne Wiklund
Region Västerbotten
Telefon: 090–786 50 00, 070-648 73 15
E-post: ywonne.wiklund@vll.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)