Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

Tobaksfakta.se En stor kunskapsbank om tobak som tillhandahåller både patientorienterad kunskap och vetenskapliga artiklar.

WHO Framework Convention on Tobacco Control

SLUTA-RÖKA-LINJEN

Psykologer mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak

Läkare mot Tobak

TPLR - Nätverk för TobaksPrevention i Landsting och Regioner

ENSH Global Network for Tobacco Free Health Care Services

Experiences of Working with the Tobacco Issue in the Context of Health Promoting Hospitals and Health Services: A Qualitative Study

På flera språk

Information om att sluta röka finns på spanska, engelska, lätt svenska, arabiska, ryska, somaliska, turkiska och persiska på sluta röka linjen. 

Foldern "Vägen till ett rökfritt liv" är en sammanfattning av de viktigaste råden om att sluta röka och snusa. Den finns som pdf-fil på svenska, engelska, arabiska, albanska, dari, pashto, serbiska, somaliska och sorani på Psykologer mot Tobak.org.

Tobaksfri i samband med operation

Att tvingas genomföra ett rökuppehåll i samband med operation – rökares erfarenheter Magisteruppsats Linneuniversitet. Eva Åkesson, Region Kronoberg 2015

The impact of tobacco use on postoperative complications doktorsavhandling 2008, David Lindström, KI

Rökfrihet vid kirurgiska ingrepp artikel Läkartidningen 43 2010

Aktuella rapporter

Rapport: ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)