Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2020

Dokumentation från HFS-nätverkets digitimmar genomförda 2020.

Evidens för riktade hälsosamtal, 10 december 2020

Riktade hälsosamtal som ”motor” i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården, 8 december 2020

Att hjälpa befolkningen till ett rökfritt liv under Covid-19 pandemin, 23 november 2020

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i vården, 19 november 2020

Researching and Designing Buildings for Health Promotive Healthcare, 14 oktober 2020

Hälsosamma matvanor - vilken är den senaste samlade evidensen? 23 september 2020

Riva hinder - ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet, 26 augusti 2020

Hälsoinformatörer med uppdrag att nå ut med kulturanpassad hälsoinformation, 2 juni 2020

HFS-nätverkets uppföljningsenkät av ledning och styrning, verksamhetsåret 2019, 28 april 2020

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)