Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2022

Dokumentation från HFS-nätverkets digitimmar genomförda 2022.

Utveckling av utemiljöer och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvårdens verksamheter, 15 december 2022

Den förföriska tobaksindustrin och barnen, 23 november 2022

Tips som kom upp under digitimmen:

Vill du veta mer? Kontakta gärna Johanna Reuterving Smajic.

Liggandets infrastruktur - funktionalitet, sex och tillgänglighet, 14 oktober 2022

Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården, 12 oktober 2022

Lärdomar från HFS-nätverkets och Mötesplats social hållbarhets nationella konferenser, 29 september 2022

Psykisk ohälsa och tobaksavvänjning - vad ska vi tänka på? 21 september 2022

Hur påverkar alkoholen våra kroppar när vi blir äldre? 19 maj 2022

Patienter som medskapare - på alla nivåer, 22 april 2022

Hälsolabb Nära vård, 24 mars 2022

Implementeringsstudie kring levnadsvanearbete i primärvården, 9 mars 2022

Region Gotlands arbete med HFS verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 17 februari 2022

På gång i nationellt programområde levnadsvanor, 25 januari 2022

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)