Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2023

Kommande digitimmar hittar du under kalendarium.
På den här sidan samlar vi dokumentation från de digitimmar som har varit.

Vad är det som påverkar barns hälsotillstånd och utveckling av fetma? 25 maj 2023

Standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 17 mars 2023

Hälsa inför, under och efter graviditet, 28 mars 2023

Jämlik hälsa och tandvård på lika villkor - kan det åstadkommas genom samverkan? 8 mars 2023

Riktade hälsosamtal - evidens för deras effekt och betydelsen av samhällsintervention, 21 februari 2023

Cancerprevention med fokus matvanor och fysisk aktivitet - HFS temagrupper i samverkan med regionala cancercentrum (RCC), 9 februari 2023

Regional implementering av nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling, 19 januari 2023

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)