Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2023

Dokumentation från HFS-nätverkets digitimmar genomförda 2023.

Hur hänger jämlik hälsa och jämlik vård ihop och hur bidrar hälso- och sjukvården till jämlik hälsa? 5 december 2023

ABC för god psykisk hälsa och ABC-samtal på vårdcentraler i Region Östergötland, 30 november 2023

Samtala om levnadsvanor – en webbutbildning från Region Västernorrland, 26 oktober 2023

Hur kan vi arbeta med hälsolitteracitet för att minska risken för ojämlikhet i hälsa? 11 oktober 2023

Luft under vingarna, 10 oktober 2023

Boverkets vägledning för hälsofrämjande vårdmiljöer, 14 september 2023

Hur har din region organiserat arbetet med folkhälsa och hälsofrämjande hälso- och sjukvård? 8 juni 2023

Vad är det som påverkar barns hälsotillstånd och utveckling av fetma? 25 maj 2023

Standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 17 mars 2023

Hälsa inför, under och efter graviditet, 28 mars 2023

Jämlik hälsa och tandvård på lika villkor - kan det åstadkommas genom samverkan? 8 mars 2023

Riktade hälsosamtal - evidens för deras effekt och betydelsen av samhällsintervention, 21 februari 2023

Cancerprevention med fokus matvanor och fysisk aktivitet - HFS temagrupper i samverkan med regionala cancercentrum (RCC), 9 februari 2023

Regional implementering av nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling, 19 januari 2023

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)