Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2023

Kommande digitimmar hittar du under kalendarium.
På den här sidan samlar vi dokumentation från de digitimmar som har varit.

Hur hänger jämlik hälsa och jämlik vård ihop och hur bidrar hälso- och sjukvården till jämlik hälsa?

ABC för god psykisk hälsa och ABC-samtal på vårdcentraler i Region Östergötland, 30 november 2023

Samtala om levnadsvanor – en webbutbildning från Region Västernorrland, 26 oktober 2023

Hur kan vi arbeta med hälsolitteracitet för att minska risken för ojämlikhet i hälsa? 11 oktober 2023

Luft under vingarna, 10 oktober 2023

Boverkets vägledning för hälsofrämjande vårdmiljöer, 14 september 2023

Hur har din region organiserat arbetet med folkhälsa och hälsofrämjande hälso- och sjukvård? 8 juni 2023

Vad är det som påverkar barns hälsotillstånd och utveckling av fetma? 25 maj 2023

Standards för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 17 mars 2023

Hälsa inför, under och efter graviditet, 28 mars 2023

Jämlik hälsa och tandvård på lika villkor - kan det åstadkommas genom samverkan? 8 mars 2023

Riktade hälsosamtal - evidens för deras effekt och betydelsen av samhällsintervention, 21 februari 2023

Cancerprevention med fokus matvanor och fysisk aktivitet - HFS temagrupper i samverkan med regionala cancercentrum (RCC), 9 februari 2023

Regional implementering av nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling, 19 januari 2023

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)