Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2021

Dokumentation från HFS-nätverkets digitimmar genomförda 2021.

Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser? 2 december 2021

Höjdpunkter från den internationella HPH-konferensen, 23 november 2021

Hur kan vi arbeta för att minska ofrivillig ensamhet? 9 november 2021

Friluftsliv/naturvistelse och fysisk aktivitet på recept, 21 oktober 2021

Hur kan HFS-arbetet organiseras på hemmaplan? 28 september 2021

Utbildningar i kultur och hälsa, 6 september 2021

Rökstoppsprojektet – så kan vi förbättra Sveriges tobaksavvänjning, 11 maj 2021

Salut – en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten, 29 april 2021

Våld i nära relationer: hur kan hälso- och sjukvården bli bättre på att se tecken, symptom och våga fråga? 30 mars 2021

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)