Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Material framtaget av andra organisationer

Här hittar du dokument och inspiration som olika organisationer tagit fram.

Verktyget - Hälsofrämjande arbetsplats

Region Kronoberg har tagit fram verktyget Hälsofrämjande arbetsplats (med tillhörande dialogkort) som ett stöd för chefer och medarbetare att tillsammans utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Materialet är byggt på åtta utvecklingsområden som alla är betydelsefulla. 

Här hittar du en introduktion till materialet.

Här hittar du verktyget Hälsofrämjande arbetsplats.

Här hittar du dialogkorten.

Vid frågor kontakta: Annelie Lageson

Dialogverktyg hälsofrämjande arbetsplats

Region Uppsala har tagit fram modellen Hälsofrämjande arbetsplats (med tillhörande verktyg) som ett stöd för chefer och medarbetare att tillsammans utveckla hälsofrämjande arbetsplatser.

Modellen visar på faktorer som är viktiga för att vi ska må bra och trivas på jobbet. Den utarbetades genom workshops med HR, fackliga organisationer samt chefer inom Region Uppsala samt aktuell arbetslivshälsoforskning. 

Här hittar du verktyget Hälsofrämjande arbetsplats.

Här hittar du ett processledarstöd för verktyget.

Vid frågor kontakta: Anna Berg.

Hälsomatrisen – ett verktyg för struktur och systematik

Lasarettet i Enköping implementerade 2015/2016 verktyget Hälsomatrisen på samtliga arbetsplatser. Hälsomatrisen är avsedd att vara ett stöd för chefer i utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård och en hälsofrämjande arbetsplats. Det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen organiseras genom ett HFS-team (chef, HFS-ombud och skyddsombud) som arbetar systematiskt med dessa frågor. Hälsomatrisen används i HFS-teamet som verktyg för analys, reflektion och utveckling av det hälsofrämjande arbetet.

Här hittar du hälsomatrisen.

Vid frågor kontakta: Anna Berg

Filmer framtagna av Region Kalmar län

Vi möter människor - varje dag

Bra bemötande är en viktig del i vårt värdegrundsarbete. Filmen med efterföljande reflektion och diskussion kan användas för att uppmärksamma frågor kring värdegrund och bemötande. När vi kommunicerar budskap där vi använder fler sinnen och ger utrymme för egen reflektion, har vi större möjligheter att påverka attityder och beteenden.

Vilka känslor och tankar väcker filmen hos dig? Hur möter jag människor i vardagen? Vad är gott bemötande för dig? Hur kan vi utveckla vårt arbete med bra bemötande i fokus?

Här hittar du filmen.

Ibland går jag till jobbet - ibland dansar jag

Scenerna i filmen speglar såväl svårigheter som glädjeämnen och tillsammans med ett frågestöd är den tänkt att underlätta i diskussioner kring angelägna frågor om vår arbetsmiljö. Hur visar vi att vi bryr oss om varandra på vår arbetsplats? Hur tar vi tillvara på våra olikheter? Hur uppmärksammar vi små saker som spelar roll? Vilket förhållningssätt har vi gentemot varandra?  Hur gör vi så att alla känner sig inkluderade?

Här hittar du filmen.

Vid frågor kontakta: Annette Tonelid

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)