Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kollegialt lärande - kraft för implementering!

Manualen för lärande kallades ursprungligen för Kollegial granskning (läs mer under fliken Historik) och den termen kan fortfarande användas där det känns relevant. I samband med att vi har anpassat manualen och instruktionen till vårdcentralsnivå har man önskat att få kalla det för Kollegialt lärande i stället.

Exempel på fyra typer av kollegialt lärande (läs mer under fliken Exempel):

  • Processledningen på landstingsnivå - Västmanland/Gävleborg, Östergötland/Jönköping, Norrbotten/Västernorrland (hösten 2014)
  • Foldern Hälsofrämjande primärvård som manual
  • Levnadsvaneåtgärder på vårdcentral – Två vårdcentraler i Malmö
  • Under hösten 2013 genomfördes ett kollegialt lärande mellan två vårdcentraler i Östergötland.

Utvecklingmöjligheter

Hittills har kollegial granskning och lärande använts när det gäller styr- och ledningsperspektivet samt patientperspektivet. Det skulle också kunna användas inom medarbetar- och befolkningsperspektiven.

De mallar som har använts på vårdcentraler skulle även kunna användas på enheter inom sjukhusvården.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)