Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Margareta Eriksson
Kontaktperson
Folkhälsostrateg, Region Norrbotten
Telefon: 0920-28 41 80, 070-668 41 01
E-post: margareta.eriksson@norrbotten.se

Annette Danesjö-Gustafsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Örebro län
Telefon: 073-0808294
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Annette Holm
Leg. sjukgymnast, sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne
Telefon: 0415-251389, 073-3703377
E-post: annette.holm@skane.se

Birgitta Bergman
Hälsoutvecklare, Landstinget Sörmland
Telefon: 0155-24 55 75, 076-809 05 55
E-post: birgitta.a.bergman@dll.se

Cecilia Edström
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 0702-70 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Ellinor Nylund
Fysioterapeut, FaR-samordnare, Västra Götalandsregionen
Telefon: 033-6164490
E-post: ellinor.nylund@vgregion.se

Emmi Clark Nordenstam
Leg. sjukgymnast, Stockholms läns landsting
Telefon: 08-123 553 22
E-post: emmi.clark-nordenstam.ds.se

Eva Flygare Wallén
Projektledare för implementering av handlingsprogrammet övervikt och fetma samt FaR, Stockholms läns landsting
Telefon: 076 347 08 04
E-post: eva.flygare-wallen@sll.se

Gerthi Persson
Fysioterapeut, folkhälsoutvecklare., Landstinget Blekinge
Telefon: 0455-73 40 62
E-post: gerthi.persson@ltblekinge.se 

Hanna Johansson
Folkhälsoutvecklare, Landstinget i Kalmar län
Telefon: 0480-44 52 27
E-post: hanna.johansson2@ltkalmar.se

Helen Sundberg
Fysioterapeut, FaR-stödjare, Västra Götalandsregionen
Telefon: 031-3429657
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Helena Lagerlöf
Verksamhetsutvecklare, Region Västmanland
Telefon: 021-481 88 02
E-post: helena.lagerlof@regionvastmanland.se

Helene Henriksson
Leg. sjukgymnast, Region Skåne
Telefon: 040-62 39 501
E-post: helene.henriksson@skane.se

Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare, Landstinget Västernorrland
Telefon: 0620-19455, 070-5868555
E-post: iwona.jacobsson@lvn.se 

Helena Månsson
Leg. Fysioterapeut, Region Jämtland Härjedalen
Telefon:
E-post: helena.b.mansson@regionjh.se

Lena Hedin
Folkhälsoplanerare, Region Jönköpings län
Telefon: 036-32 45 27, 0761-17 45 27
E-post: lena.hedin@rjl.se 

Lena Lönnberg
Samordnare för Akademisk Vårdcentral och FaR, Region Västmanland
Telefon: 072-141 94 21
E-post: lena.lonnberg@regionvastmanland.se

Sara Sjölin
Folkhälsoutvecklare, Region Gävleborg
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se  

Stefan Lundqvist
Fysioterapeut, FaR-utvecklare, Västra Götalandsregioen
Telefon: 0762-276179
E-post: stefan.lundqvist@vgregion.se

Ulrika Sälgeback
Leg sjukgymnast, FaR-samordnare, Landstinget i Värmland
Telefon:054-614394, 0709-185998
E-post: ulrika.salgeback@liv.se

Pia Andersen
Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg
Telefon: 070-967 30 53
E-post: pia.andersen@kronoberg.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)