Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Margareta Eriksson
Kontaktperson
Folkhälsostrateg, Region Norrbotten
Telefon: 0920-28 41 80, 070-668 41 01
E-post: margareta.eriksson@norrbotten.se

Annette Danesjö-Gustafsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Örebro län
Telefon: 073-080 82 94
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Annette Holm
Leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne
Telefon: 073-893 08 66
E-post: annette.holm@skane.se

Birgitta Bergman
Hälsoutvecklare, Region Sörmland
Telefon: 0155-24 55 75, 076-809 05 55
E-post: birgitta.a.bergman@regionsormland.se

Cecilia Edström
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten
Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Ellinor Nylund
Leg. fysioterapeut, FaR-samordnare, Västra Götalandsregionen
Telefon: 033-616 44 90
E-post: ellinor.nylund@vgregion.se

Eva Flygare Wallén
Projektsamordnare, Vårdutvecklare FaR samt HPÖ, handlingsprogram övervikt och fetma, Region Stockholm
Telefon: 076-347 08 04
E-post: eva.flygare-wallen@sll.se

Gerthi Persson
Folkhälsoutvecklare, leg. fysioterapeut, Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 62
E-post: gerthi.persson@ltblekinge.se 

Hanna Johansson
Folkhälsoutvecklare, Region Kalmar län
Telefon: 0480-44 52 27
E-post: hanna.johansson2@regionkalmar.se

Helen Sundberg
Processledare, leg. fysioterapeut, Västra Götalandsregionen
Telefon: 072-512 02 34
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Helena Lagerlöf
Verksamhetsutvecklare, Region Västmanland
Telefon: 021-481 88 02
E-post: helena.lagerlof@regionvastmanland.se

Helene Henriksson
Leg. sjukgymnast, Region Skåne
Telefon: 040-62 39 501
E-post: helene.henriksson@skane.se

Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare, Region Västernorrland
Telefon: 070-586 85 55
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se 

Helena Månsson Sandberg
Leg. fysioterapeut, samordnare fysisk aktivitet, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 070-250 72 53
E-post: helena.b.mansson@regionjh.se

Lena Hedin
Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
Telefon: 010-242 45 27
E-post: lena.hedin@rjl.se

Lena Lönnberg
FaR-samordnare, Region Västmanland
Telefon: 072-141 94 21
E-post: lena.lonnberg@regionvastmanland.se

Sara Sjölin
Folkhälsostrateg, Region Gävleborg
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se  

Stefan Lundqvist
Leg. fysioterapeut, FaR-utvecklare, Västra Götalandsregioen
Telefon: 076-227 61 79
E-post: stefan.lundqvist@vgregion.se

Ulrika Sälgeback
Leg. sjukgymnast, FaR-samordnare, Region Värmland
Telefon: 054-61 43 94, 070-918 59 98
E-post: ulrika.salgeback@regionvarmland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)