Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en personcentrerad
behandlingsmetod som används i svensk hälso- och sjukvård. Fysisk aktivitet kan vara första behandling eller ett komplement till läkemedel eller specifik rehabilitering. Vid ett individuellt rådgivande samtal formuleras en anpassad skriftlig ordination på fysik aktivitet i dialog med personen. Hänsyn tas till personens hälso-och funktionsstatus, tidigare erfarenhet och intresse av fysisk aktivitet samt målsättning med behandlingen. På receptet anges vilken/vilka aktiviteter som rekommenderas, hur ofta, hur länge och med vilken intensitet de ska genomföras. Uppföljning planeras utifrån individuellt behov. Som metodstöd används FYSS- fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Sjukvården samarbetar lokalt med förenings -och friskvårdsaktörer och hänvisning kan göras till lämpliga aktiviteter inom friskvården förutom råd om egna aktiviteter.

Bildbank för nationell FaR-utbildning

Temagrupp Fysisk aktivitet har i samråd med Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet tagit fram en bildbank att använda vid utbildning av legitimerad vårdpersonal.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)