Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppen tipsar

På den här sidan finns information om olika insatser (pågående och avslutade) kopplade till medlemmarna i temagruppen fysisk aktivitet. Förhoppningsvis kan dessa tips och den inspiration som delas från temagruppen vara till hjälp för andra regioner.

FaR som prevention och behandling till personer med psykisk ohälsa

I två områden i Region Stockholm genomfördes ett projekt riktat till personer med psykisk ohälsa. Personerna i projektet fick fysisk aktivitet på recept (FaR) och fick sedan stöd via FaR-mottagningar för att komma igång med din ordinerade aktivitet. Rapporten publicerades 2021 och finns att ta del av här.

"Om vi bara fick chansen"

Rapport om möjligheter och utmaningar för arbetet med FaR i sjukvården.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)