Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Material

På denna sida kan du ta del av material och dokument som olika regioner tagit fram. Materialet kan användas i levnadsvanearbetet.

En vanlig vecka

Detta dokument kan skrivas ut och användas som bildstöd i samtalet med person i kontakt med vården för att identifiera fysisk aktivitetsnivå. Det kan även användas i samtalet kring var i personens vardag som det kan finnas utrymme för mer fysisk aktivitet.

Aktiviteter

Detta dokument kan skrivas ut och användas som bildstöd i samtalet med person i kontakt med vården som vill öka sin fysiska aktivitet men som inte vet vilken aktivitet hen vill göra.

Det är bra att röra på sig

Detta dokument kan användas som en enkel väntrumsaffisch för att förbereda personer i väntrummet för samtalet om fysisk aktivitet, samt skapa intresse och delaktighet. Affischen kan även används som samtalsunderlag kring positiva effekter av fysisk aktivitet.

Affisch fysisk aktivitet som medicin

Väntrumsaffisch (A4-format) som kan inspirera till samtal om fysisk aktivitet som medicin och metoden FaR.

Folder fysisk aktivitet som medicin

Liten vikbar folder som kan delas ut till person som får FaR vid ett vårdbesök. Pillerburken är framsidan.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)