Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Cecilia Edström
Kontaktperson
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten

Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Annette Danesjö-Gustafsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Örebro län
Telefon: 073-080 82 94
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Annette Holm
Leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne
Telefon: 073-893 08 66
E-post: annette.holm@skane.se

Cecilia Berg
Vårdutvecklingsledare i kunskapsteam FaR, Region Stockholm
Telefon: 070-444 63 95
E-post: cecilia.berg@regionstockholm.se

Ellinor Nylund
Leg. fysioterapeut, FaR-samordnare, Västra Götalandsregionen
Telefon: 033-616 44 90
E-post: ellinor.nylund@vgregion.se

Eva-Lena Kohn
Folkhälsovetare, Region Sörmland
Telefon: 072-083 07 98
E-post: eva-lena.kohn@regionsormland.se

Gerthi Persson
Folkhälsoutvecklare, leg. fysioterapeut, Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 62
E-post: gerthi.persson@regionblekinge.se

Hannah Sjulander
Verksamhetsutvecklare, Region Uppsala
Telefon: 018-617 52 39
E-post: hannah.sjulander@regionuppsala.se

Helen Sundberg
Processledare, leg. fysioterapeut, Västra Götalandsregionen
Telefon: 072-512 02 34
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Helena Lagerlöf
Verksamhetsutvecklare, Region Västmanland
Telefon: 021-481 88 02
E-post: helena.lagerlof@regionvastmanland.se

Helene Henriksson
Leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet vuxna samt barn & unga, Region Skåne
Telefon: 040-33 77 80
E-post: helene.henriksson@skane.se

Helene Nilsson
Projektledare, Fysioterapeut, Region Uppsala
Telefon: 076-135 75 28
E-post: helene.nilsson@akademiska.se

Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare, Region Västernorrland
Telefon: 070-586 85 55
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se 

Jenny Folkesson
Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 63 91
E-post: jenny.folkesson@kronoberg.se

Julia Edman
Leg. Sjukgymnast, Region Kalmar län
Telefon: 0481-447 45
E-post: julia.edman@regionkalmar.se

Lena Hedin
Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
Telefon: 010-242 45 27
E-post: lena.hedin@rjl.se

Lena Lönnberg
FaR-samordnare, Region Västmanland
Telefon: 072-141 94 21
E-post: lena.lonnberg@regionvastmanland.se

Sanna Fjellström
Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 070-250 72 53
E-post: sanna.fjellstrom@regionjh.se

Sara Sjölin
Folkhälsostrateg, Region Gävleborg
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se  

Sofie Kristoferson
Region Gotland
Telefon:
E-post: sofie.kristoferson@gotland.se

Stefan Lundqvist
Leg. fysioterapeut, FaR-utvecklare, Västra Götalandsregioen
Telefon: 076-227 61 79
E-post: stefan.lundqvist@vgregion.se

Susanna Tuvemo Johnson
Projektledare, Leg. fysioterapeut, Med dr fysioterapi, Region Uppsala
Telefon: 070-642 50 67, 072-202 43 52
E-post: susanna.tuvemo.johnson@akademiska.se

Susanne Johansson
Hälso-och sjukvårdsstrateg, Region Halland
Telefon: O70-205 07 79
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Ulrika Sälgeback
Leg. sjukgymnast, FaR-samordnare, Region Värmland
Telefon: 054-61 43 94, 070-918 59 98
E-post: ulrika.salgeback@regionvarmland.se

Åsa Engström
Samordnare folkhälsa, leg. Sjukgymnast, Region Norrbotten
Telefon: 072-254 35 28
E-post: asa.g.engstrom@norrbotten.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)