Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Cecilia Edström
Kontaktperson
Hälsoutvecklare, Region Västerbotten

Telefon: 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se

Anna Jansson
Verksamhetsutvecklare och FaR-samordnare, Region Uppsala
Telefon: 018-617 41 34
E-post: anna.m.jansson@regionuppsala.se

Anna Orwallius
Leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet barn & unga. Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-082 46 86
E-post: anna.orwallius@vgregion.se

Annette Danesjö-Gustafsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Örebro län
Telefon: 073-080 82 94
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

Annette Holm
Leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne
Telefon: 073-893 08 66
E-post: annette.holm@skane.se

Cecilia Berg
Vårdutvecklingsledare i kunskapsteam FaR, Region Stockholm
Telefon: 070-444 63 95
E-post: cecilia.berg@regionstockholm.se

Emma Ferronato
Region Gotland
Telefon: 070-083 23 77
E-post: emma.ferronato@gotland.se

Eva-Lena Kohn
Folkhälsovetare, Region Sörmland
Telefon: 072-083 07 98
E-post: eva-lena.kohn@regionsormland.se

Gerthi Persson
Folkhälsoutvecklare, leg. fysioterapeut, Region Blekinge
Telefon: 0455-73 40 62
E-post: gerthi.persson@regionblekinge.se

Helen Sundberg
Processledare, leg. fysioterapeut, Västra Götalandsregionen
Telefon: 072-512 02 34
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Helene Henriksson
Leg. fysioterapeut, sakkunnig fysisk aktivitet vuxna samt barn & unga, Region Skåne
Telefon: 040-33 77 80
E-post: helene.henriksson@skane.se

Iwona Jacobsson
Folkhälsoplanerare, Region Västernorrland
Telefon: 070-586 85 55
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se 

Jenny Folkesson
Folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg
Telefon: 0470-58 63 91
E-post: jenny.folkesson@kronoberg.se

Lena Hedin
Folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län
Telefon: 010-242 45 27
E-post: lena.hedin@rjl.se

Lena Lönnberg
FaR-samordnare, Region Västmanland
Telefon: 072-141 94 21
E-post: lena.lonnberg@regionvastmanland.se

Maria Nordvall Vistrand
FaR-samordnare, Region Västmanland
Telefon: 021-961 42 48, 076-511 65 48
E-post: maria.vistrand@regionvastmanland.se

Maria Persson
Leg. fysioterapeut, Region Blekinge
Telefon: 0455-73 57 96
E-post: maria-b.persson@regionblekinge.se

Sanna Fjellström
Samordnare för fysisk aktivitet, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 070-250 72 53
E-post: sanna.fjellstrom@regionjh.se

Sara Sjölin
Folkhälsostrateg, Region Gävleborg
Telefon: 026-15 86 21
E-post: sara.sjolin@regiongavleborg.se  

Sofia Nissbro
Leg. fysioterapeut, Region Dalarna
Telefon: 023-49 15 72
E-post: sofia.nissbro@regiondalarna.se

Stefan Lundqvist
Leg. fysioterapeut, FaR-utvecklare, Västra Götalandsregioen
Telefon: 076-227 61 79
E-post: stefan.lundqvist@vgregion.se

Susanna Tuvemo Johnson
Projektledare, Leg. fysioterapeut, Med dr fysioterapi, Region Uppsala
Telefon: 070-642 50 67, 072-202 43 52
E-post: susanna.tuvemo.johnson@akademiska.se

Susanne Johansson
Hälso-och sjukvårdsstrateg, Region Halland
Telefon: O70-205 07 79
E-post: susanne.l.johansson@regionhalland.se

Åsa Engström
Samordnare folkhälsa, leg. Sjukgymnast, Region Norrbotten
Telefon: 072-254 35 28
E-post: asa.g.engstrom@norrbotten.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)