Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en arbetsmetod som används i svensk hälso- och sjukvård. Fysisk aktivitet ordineras utifrån patientens behov avseende intensitet, duration och frekvens. FaR är ett komplement till och/eller ersättning för läkemedel.

Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper. En ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets hälsa. Skulle alla följa rådet om minst en halvtimmes motion varje dag, exempelvis i form av en rask promenad, skulle svenska folkets hälsa förbättras och sjukvårdskostanderna minska dramatiskt (FYSS 2015).

 

Indikatorfrågor för fysisk aktivitet

I de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (2011) ingår otillräcklig fysisk aktivitet som en av fyra ohälsosamma levnadsvanor. För att uppmärksamma patienter som skulle kunna minska sin risk för sjukdom och förtidig död genom mer fysisk aktivitet föreslogs i riktlinjerna ett antal indikatorfrågor. Dessa frågor kan även användas för att utvärdera resultatet av införandet av rådgivande samtal om fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården. Forskningsstudien om valideringen av indikatorfrågorna kan läsas här.

Rekommendationer för fysisk aktivitet

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet har tagit fram rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna, dessa är antagna av Svenska Läkaresällskapet och finns att läsa här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)