Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysisk aktivitet (FA)

Temagruppens syfte

  • Ge medlemsorganisationerna ökad kunskap om fysiska aktivitetens betydelse i hälsofrämjande, preventivt och behandlande syfte.
  • Att följa och delta i metodutvecklingen för Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samt att sprida detta till medlemsorganisationerna.
  • Att bevaka och samarbeta med övriga aktörer när det gäller FaR såsom Folkhälsomyndigheten, Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (YFA) m.fl.
  • Att utöka samarbetet med de olika temagrupperna.

Fysisk aktivitet minskar risken för förtida död, hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes, fetma, vissa cancersjukdomar (tjocktarms- bröst och livmoderkroppscancer), osteoporos, demens och depression (www.FYSS.se). Studier från 2018 visar att konditionen har försämrats bland både vuxna och barn i Sverige. Om fler skulle var fysisk aktiva skulle hälsan i befolkningen öka och sjukvårdskostnaderna minska.

Temagruppens fokusområden 2021

Under året kommer temagrupp fysisk aktivitet att fokusera på nedanstående områden:

  • Att gemensamt sprida budskap kring fysisk aktivitet.
  • Att arbeta för ökad kunskap kring fysisk aktivitet och sårbara grupper.
  • Att förskrivningen av FaR i hälso- och sjukvården ska öka.
  • Att uppmärksamma fysisk aktivitet genom att sprida framtaget bildspel.
  • Att se över informationen om fysisk aktivitet på 1177 Vårdguiden så att hälsoperspektivet finns med.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Kontaktperson

Margareta Eriksson
Telefon: 0920-28 41 80, 070-668 41 01
E-post: margareta.eriksson@norrbotten.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Titta på inspirationsfilmen sjukdomsförebyggande metoder gällande fysisk aktivitet. Där kan du även läsa mer om socialstyrelsens råd om samtal.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)