Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysiska och psykosociala miljöer

Temagruppens syfte

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring hälsofrämjande fysisk vårdmiljö inom samtliga fyra perspektiv (styr- och lednings-, medarbetar-, patient- och befolkningsperspektivet).
  • Samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av hälsofrämjande fysisk vårdmiljö.
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller den hälsofrämjande fysiska vårdmiljöns effekter.
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om hälsofrämjande fysisk vårdmiljö blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppen fokuserar på den fysiska miljön som stöd för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Fysisk miljö är byggd miljö (byggnader, utformning inom- och utomhus) och natur (växter, arter, luft) som tillsammans med social miljö utgör en vårdmiljö.

Temagruppens fokusområden 2021

Under året kommer temagrupp hälsofrämjande vårdmiljö att fokusera på nedan områden:

  • Att bjuda in till workshop eller seminarium.
  • Att anordna en digitimme.
  • Att kartlägga om nationella styr- och policydokument beaktar vårdmiljöns utformning som en betydelsefull faktor för en säker och jämlik vård.

Mer information finns i temagruppens handlingsplan.

Temagruppsordförande

Maria Linderström
Telefon: 072-712 30 26
E-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)