Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Mer information och länkar

Centrum för vårdens arkitektur

Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers tekniska högskola är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur.

EBD 2020 – Evidensbaserad Design, Forskning som stöd för utformning av den fysiska vårdmiljön. Rapporten är en del av Centrum för vårdens arkitekturs rapportserie och ger en överblick över det forskningsbaserade kunskapsläget avseende planering av vårdmiljöer. Ett bra inspel till vidare kunskapsutveckling.

Boverket

Boverkets vägledning om vårdens byggda miljöer

Boverkets film om vägledningen:

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)