Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande miljöer inom hälso- och sjukvården

Temagruppen verkar inom fysisk och psykosocial miljö som stöd för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

  • Fysisk miljö är byggd miljö (byggnader, utformning inom- och utomhus) och natur (växter, arter, luft) som tillsammans med social miljö utgör en vårdmiljö. 
  • Med psykosocial miljö menar vi att miljön varken börjar eller slutar med en byggnads fyra väggar, det vi upplever påverkar om vi känner oss välkomna, inkluderade och jämlika liksom hur vi möts, samverkar och samarbetar.

Temagruppen fokuserar på den fysiska miljön som stöd för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Fysisk miljö är byggd miljö (byggnader, utformning inom- och utomhus) och natur (växter, arter, luft) som tillsammans med social miljö utgör en vårdmiljö.

Med hälsofrämjande vårdmiljö avses vårdens hållbara fysiska miljöer som stimulerar hälsovinster hos patienter, närstående, personal och det omgivande samhället. Detta inkluderar olika perspektiv: 

  • personcentrerat förhållningssätt
  • design för hälsosamma beteenden
  • salutogent perspektiv
  • design för jämlik hälsa
  • inkluderande design
  • universell design
  • aktiv design

Dessa perspektiv har sin grund i forskning. Processen för att implementera forskning inom design kallas ofta evidence-based design eller research-informed design.

Populärvetenskapliga kunskapssammanställningar

Nedan presenteras några populärvetenskapliga kunskapssammanställningar på svenska om betydelsen av fysiska inom- och utomhusmiljöers betydelse för hälsa. 

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)