Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fördjupning

Nedan har temagruppen samlat referenser kring de olika perspektiven kopplat till hälsofrämjande vårdmiljö.

Healing architcture, evidence-based design och research-informed design

Hälsofrämjande vårdmiljö

Personcentrerat förhållningssätt

Att se hela människan innefattar både friskfaktorer och resurser samt även svårigheter, svagheter och funktionsnedsättningar.

Design för hälsosamma beteenden

  • Annemans, M., Dyck, D. Van, & Heylighen, A. (2019). Activating patients in healthcare buildings : Lessons learned from the urban scale. ARCH19 – Building for Better Health, 1
  • Feenstra. (2019). Reactivating Hospital - Providing a more active stay in hospital for patients by pulling the focus away from ‘lying in bed’ (p. 8)

Salutogent perspektiv

Design med fokus på friskfaktorer och resurser.

Design för jämlik hälsa

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)