Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Maria Linderström
Ordförande
Utvecklingsledare Kultur och hälsa och Hälsofrämjande miljöer, Region Östergötland

Telefon: 072-712 30 26
E-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se

Brita Nordblad
Adjungerad
Planeringsledare Närhälsan, Västra Götalandsregionen

Telefon: 070-240 77 15
E-post: brita.nordblad@vgregion.se

Emelie Lilja
Bild- och formkonsulent, projektledare S-P-O-K Dalarna, Region Dalarna
Telefon: 072-083 22 06
E-post: emelie.lilja@regiondalarna.se

Erika Andersson
Utvecklingsledare, Region Västmanland
Telefon:
E-post: erika.andersson@regionvastmanland.se

Helen Sundberg
Strateg, processledare Hälsofrämjande sjukhus, Västra Götalandsregionen
Telefon: 072-512 02 34
E-post: helen.sundberg@vgregion.se 

Helle Wijk
Gästprofessor Chalmers universitet, Viceprefekt Göteborgs universitet, översjuksköterska Västra Götalandsregionen
Telefon: 031-20 43 12, 073-370 34 62
E-post: helle.wijk@gu.se

Linda Dahlin
Funktionsplanerare/sakkunnig yttre miljö, Region Östergötland
Telefon:
E-post: linda.dahlin@regionostergotland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)