Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Anna Berg, Ordförande/Sammankallande
Hälso- och arbetsmiljösamordnare
HR-enheten, Lasarettet i Enköping
Region Uppsala
Telefon: 0171-41 80 15, 073-946 74 09
E-post: anna.berg@regionuppsala.se

Annelie Lageson, webbansvarig
Hälsoutvecklare
HR-avdelningen
Region Kronoberg 
Telefon: 0470-58 70 12
E-post: annelie.lageson@kronoberg.se

Anne-Marie Ingelsten, sekreterare
HR-konsult
Verksamhetsstöd HR/Psykiatri, rehabilitering och diagnostik, Värnamo sjukhus
Region Jönköpings län
Telefon: 010-244 70 88, 0705-283 883
E-post: anne-marie.ingelsten@rjl.se

Annette Tonelid
Hälsoutvecklare
Landstingsservice personalenheten
Landstinget i Kalmar län
Telefon: 0491-782021
E-post: annette.tonelid@ltkalmar.se

Annika Brenckert
Arbetsmiljöstrateg
HR-avdelningen, Landstinget i Värmland
Telefon: 054-61 42 85, 070-552 71 47
E-post: annika.brenckert.hagstrom@liv.se

Annika Hed Ekman
Arbetsmiljöstrateg
Regionstaben/HR, Region Gävleborg
Telefon: 010-483 19 27, 070-306 11 38
E-post: annika.hed.ekman@regiongavleborg.se

Annika Johansson
Hälsoutvecklare Landstingshälsan
Regionhälsan, Region Västmanland
Telefon: 021-17 39 70, 0703-93 04 04
E-post: annika.m.johansson@regionvastmanland.se

Ann-Louise Ottosson
Landstingshälsan Blekinge
Landstinget Blekinge
Telefon: 0455-736602
E-post: ann-louise_c.ottosson@ltblekinge.se

Ann-Mari Molberg
Hälsoutvecklare
HR-staben/Hälsa och arbetsmiljö
Landstinget Sörmland
Telefon: 073 – 868 09 09
E-post: ann-mari.molberg@dll.se

Birgitta Kauppinen Ben Yahia
HR-specialist
HR-avdelningen, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala
Telefon: 018-611 30 71, 0768-11 19 07
E-post: birgitta.kauppinen.ben.yahia@akademiska.se

Elin Björklund
Hälsoutvecklare
HR-enheten, Universitetssjukhuset
Region Örebro län
Telefon: 019-602 65 45, 072-147 29 75
E-post: elin.bjorklund@regionorebrolan.se

Kicki Wallin
HR-strateg
HR regionstab
Region Gävleborg
Telefon: 026-531 704
E-post: christina.wallin@regiongavleborg.se

Katrin Kopp
HR-strateg, Arbetsmiljö och hälsa
HR-avdelningen, Danderyds Sjukhus AB
Stockholms läns landsting
Telefon: 08-123 562 09
E-post: katrin.kopp@sll.se

Lisa Schmidt
Arbetsmiljöspecialist
Lag, Avtal & Arbetsmiljö, Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms läns landsting
Telefon: 08-517 759 32
E-post: lisa.schmidt@sll.se

Magdalena Jacobson
Hälsopedagog
HR-specialistområden, Centrum för Verksamhetsstöd och utveckling
Region Östergötland
Telefon: 010-103 56 0, 076-771 18 25
E-post: magdalena.jacobson@regionostergotland.se

Maria Mukka
HR-partner
Hr-staben, Västerbottens läns landsting
Telefon: 090-785 20 27
E-post: maria.mukka@vll.se

Mariette Veideskog
HR-strateg
HR-enheten, Regionkontoret
Region Uppsala
Telefon: 018-611 74 39, 076-495 47 83
E-post: mariette.veideskog@regionuppsala.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)