Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Anna Berg
Ordförande/Sammankallande
Hälso- och arbetsmiljösamordnare
HR-enheten, Lasarettet i Enköping
Region Uppsala
Telefon: 0171-41 80 15, 073-946 74 09
E-post: anna.berg@regionuppsala.se

Annelie Lageson
Hälsoutvecklare
HR-avdelningen
Region Kronoberg 
Telefon: 0470-58 70 12
E-post: annelie.lageson@kronoberg.se

Annika Brenckert
Arbetsmiljöstrateg
HR-avdelningen
Region Värmland
Telefon: 054-61 42 85, 070-552 71 47
E-post: annika.brenckert.hagstrom@liv.se

Ann-Louise Ottosson
Landstingshälsan Blekinge
Region Blekinge
Telefon: 0455-736602
E-post: ann-louise_c.ottosson@ltblekinge.se

Birgitta Kauppinen Ben Yahia
HR-specialist
HR-avdelningen, Akademiska sjukhuset
Region Uppsala
Telefon: 018-611 30 71, 0768-11 19 07
E-post: birgitta.kauppinen.ben.yahia@akademiska.se

Elin Björklund
Hälsoutvecklare
HR-enheten, Universitetssjukhuset
Region Örebro län
Telefon: 019-602 65 45, 072-147 29 75
E-post: elin.bjorklund@regionorebrolan.se

Kicki Wallin
HR-strateg
HR regionstab
Region Gävleborg
Telefon: 026-531 704
E-post: christina.wallin@regiongavleborg.se

Katrin Kopp
HR-strateg, Arbetsmiljö och hälsa
HR-avdelningen, Danderyds Sjukhus AB
Stockholms läns landsting
Telefon: 08-123 562 09
E-post: katrin.kopp@sll.se

Lisa Schmidt
Arbetsmiljöspecialist
Lag, Avtal & Arbetsmiljö, Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholms läns landsting
Telefon: 08-517 759 32
E-post: lisa.schmidt@sll.se

Magdalena Hjertstedt
Hälsopedagog
HR-specialistområden, Centrum för Verksamhetsstöd och utveckling
Region Östergötland
Telefon: 010-103 56 0, 076-771 18 25
E-post: magdalena.hjertstedt@regionostergotland.se

Malin Lohela Karlsson
HR-strateg Arbetsmiljö, med. dr
Centrum för HR
Region Västmanland
Telefon: 021-17 62 59, 073-231 70 44
E-post: malin.lohela.karlsson@regionvastmanland.se

Mariette Veideskog
HR-strateg
HR-enheten, Regionkontoret
Region Uppsala
Telefon: 018-611 74 39, 076-495 47 83
E-post: mariette.veideskog@regionuppsala.se

Pernilla Lindmark Gyllensvan
HR-strateg
HR, Regionledningskontoret
Region Jönköpings län
Telefon: 010-242 42 51
E-post: pernilla.lindmark.gyllensvaan@rjl.se

Åsa-Karin Blomqvist
Arbetsmiljöspecialist
HR-staben
Region Sörmland
Telefon: 070-290 70 79
E-post: asa-karin.blomqvist@regionsormland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)