Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Anna Berg
Ordförande/Sammankallande
Hälso- och arbetsmiljösamordnare, Region Uppsala
Telefon: 0171-41 80 15, 073-946 74 09
E-post: anna.berg@regionuppsala.se

Annelie Lageson
Hälsoutvecklare, Region Kronoberg 
Telefon: 0470-58 70 12
E-post: annelie.lageson@kronoberg.se

Ann-Louise Ottosson
Landstingshälsan Blekinge, Region Blekinge
Telefon: 0455-736 602
E-post: ann-louise_c.ottosson@ltblekinge.se

Birgitta Kauppinen Ben Yahia
HR-specialist, Region Uppsala
Telefon: 018-611 30 71, 076-811 19 07
E-post: birgitta.kauppinen.ben.yahia@akademiska.se

Camilla Nilsson
HR-strateg, Västra Götalandsregionen
Telefon: 070-082 40 77
E-post: camilla.ec.nilsson@vgregion.se

Joachim Nygaard
Samordnare Hälsofrämjande arbetsplats, Friskvårdssekreterare, Region Västerbotten
Telefon: 070-298 31 65
E-post: joachim.nygaard@regionvasterbotten.se

Kicki Wallin
HR-strateg, Region Gävleborg
Telefon: 026-531 704
E-post: christina.wallin@regiongavleborg.se

Katrin Kopp
HR-strateg arbetsmiljö, Region Stockholm
Telefon: 08-123 181 26
E-post: katrin.kopp@sll.se

Linda Nyberg Stenlund
Friskvårdskonsulent, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063-156 940
E-post: linda.nyberg@regionjh.se

Lisa Schmidt
Arbetsmiljöspecialist, Stockholms läns landsting
Telefon: 08-517 759 32
E-post: lisa.schmidt@sll.se

Magdalena Hjertstedt
Hälsopedagog, Region Östergötland
Telefon: 010-103 56 0, 076-771 18 25
E-post: magdalena.hjertstedt@regionostergotland.se

Malin Lohela Karlsson
HR-strateg Arbetsmiljö, med. dr, Region Västmanland
Telefon: 021-17 62 59, 073-231 70 44
E-post: malin.lohela.karlsson@regionvastmanland.se

Mariette Veideskog
HR-strateg, Region Uppsala
Telefon: 018-611 74 39, 076-495 47 83
E-post: mariette.veideskog@regionuppsala.se

Monica Knudsen
Hälsoutvecklare, Region Sörmland
Telefon: 072-141 34 15
E-post: monica.knudsen@regionsormland.se

Pernilla Lindmark Gyllensvan
HR-strateg, Region Jönköpings län
Telefon: 010-242 42 51
E-post: pernilla.lindmark.gyllensvaan@rjl.se

Stina Winblad
Företagssjukgymnast, Region Kalmar län
Telefon: 0480-846 06
E-post: stina.winbladh@regionkalmar.se

Åsa-Karin Blomqvist
Arbetsmiljöspecialist, Region Sörmland
Telefon: 070-290 70 79
E-post: asa-karin.blomqvist@regionsormland.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)