Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Genomförda temadagar

2017 - Hälsofrämjande arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv

Den 5 december 2017 anordnade temagrupp Hälsofrämjande arbetsplatser en temadag om ett hållbart arbetsliv, dagen lockade över 100 deltagare från hela Sverige. Inbjudna föreläsare pratade om allt från digitaliseringens möjligheter och bristande kvalitet i medarbetarundersökningar till arbetspassutvärdering och vad som händer när det är chefen som blir mobbad.

Temadagens program, presentationer och ett sammandrag från dagen finns att ta del av nedan.

2015 - Inspirationsdag kring hälsofrämjande arbetsplatser

Den 3 februari 2015 anordnade temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats en inspirationsdag på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm. Det var ett stort intresse runt dagen och drygt hundra personer ifrån hela landet var på plats.

Organisationen Suntarbetsliv var på plats och dokumenterade dagen, deras artikel finns att läsa här.

Temadagens program samt presentationer finns att ta del av nedan.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)