Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Kristina Maria Mezei
Ordförande/sammankallande
Centrum för regionutveckling/Konsten i vården, Region Västmanland
Adress: Västmanlands sjukhus, ing 22 (Sundinska Vreten), 721 89 Västerås
Telefon: 021 17 45 21
E-post: kristina.mezei@regionvastmanland.se

Maria Andrén
Konsthandläggare, Konstenheten, Landstinget i Värmland
Adress: Landstingsfastigheter, Hus 76, 652 30 Karlstad
Telefon: 054 61 82 78
E-post: maria.andren@liv.se

Paula Bergman
Region Jönköpings län
Adress: Husargatan 4, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 010 242 42 11
E-post: paula.bergman@rjl.se

Birgitta Ekeberg
Region Jönköpings län
Adress: Husargatan 4, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 010 242 41 73
E-post: birgitta.ekeberg@rjl.se

Sue Harden Mugelli
Region Skåne, Stab verksamhetsutveckling, Skånes Universitetssjukvård
Adress: Jan Waldenströmsgata 5, plan 8, 214 28 Malmö
Telefon: 040 33 63 30
E-post: sue.hardenmugelli@skane.se, sue.harden@gmail.com

Åsa Meland
Västra Götalandsregionen
Adress: Kungälvs sjukhus, Västra Götalandsregionen, Lasarettsgatan, 442 83 Kungälv
Telefon: 0700 82 52 34
E-post: asa.meland@vgregion.se

Bibbi Miegel-Sandborg
Utvecklare kultur och hälsa, Region Skåne
Adress: Region Skåne, Kulturförvaltningen, 205 25 Malmö
Telefon: 040 67 53 747
E-post: birgitta.miegel-sandborg@skane.se

Brita Nordblad
Projektledare, Lokal & Miljöenheten, Västra Götalandsregionen
Adress: Närhälsan, Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg
Telefon: 0702 40 77 15
E-post: brita.nordblad@vgregion.se

Helen Sundberg
Västra Götalandsregionen
Adress: Röda stråket 8, 413 45 Göteborg
Telefon: 072-5120234
E-post: helen.sundberg@vgregion.se 

Helle Wijk
Västra Götalandsregionen
Adress: Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa,
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Box 457, 405 30 Göteborg
Telefon: 031 20 43 12, 0733 703 462
E-post: helle.wijk@gu.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)