Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

Hälsosamma matvanor

Livsmedelsverket

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Befolkning, främja goda matvanor

Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020  

Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health

Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020

European Food and Nutrition action plan 2015-2020

Webbsidor riktade till patienter

Sundkurs.se
Information om goda matvanor, Karolinska Institutet och Hjärtlungfonden.

Riktlinjer och rekommendationer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 - stöd för styrning och ledning

Nordiska näringsrekommendationer, NNR 2012

Filmklipp

Hitta ditt sätt
Filmer, Livsmedelsverket

Frukt och grönsaker
Filmklipp, 500 gram. Jämtlands läns landsting.

Pimpa måltiden
Ett filmklipp om att förebygga undernäring

Den viktiga maten
Filmklipp från region Skåne

Patientinformation - goda matvanor

Hitta ditt sätt
Livsmedelsverket 

Så äter du hälsosamt
1177

Hälsosamma matvanor för friska och normalviktiga personer, SLL
VISS - medicinskt och administrativt stöd till primärvården

Mat och måltider på sjukhus

Måltider i vård, skola och omsorg
Livsmedelsverket. "Hela måltidsupplevelsen – i vilken miljö maten serveras, hur man blir bemött av den som serverar maten och hur maten presenteras på tallriken – kan påverka hur mycket näring patienten får i sig och därmed också tillfrisknandet. Maten ska vara sammansatt så att den tillgodoser de energi- och näringsbehov patienten har och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar."

Måltider i gruppbostäder - LSS
Livsmedelsverket. "Personer som bor i grupp- eller servicebostäder och har fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar, är personer med stora individuella skillnader. Många har svårigheter förknippade med mat och ätande. Det kan leda till ensidiga val av livsmedel och att man inte får i sig den näring man behöver i rätt mängd."

Ny nordisk mat
Nordiska ministerrådet. Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (2010-2014) är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt.

Hälsofrämjande måltider

Nyckelhålet på restaurang
En certifierad nyckelhålsrestaurang ger sina gäster möjligheter att äta både god och hälsosam mat varje dag.

Fokus matglädje
Nationellt projektet riktat till Sveriges kommuner och stadsdelar med fokus att lyfta den offentliga måltiden. Projektet består av tre steg som vart och ett på ett pedagogiskt, konkret och verklighetsbaserat sätt sätter fokus på frågor som rör bland annat matglädje, matlagning från grunden, närproducerat, ekologiska mål, säsongsanpassade råvaror, hållbar utveckling och upphandlingsförfarande.

Pågående projekt

Måltidsglädje på sjukhus
Region Skåne i samarbete med Skånes livsmedelsakademi

Sjukdomsrelaterad undernäring

Näring för god vård och omsorg
En vägledning för att förebygga och behandla undernäring, SoS 2011

nutritionDay
Ett internationellt projekt med syfte att utöka kunskapen och medvetenheten om undernäring.

PUNK - Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet
Handbokens riktlinjer vid vård syftar till att utgöra ett stöd för distriktssköterskan/sjuksköterskan vid omhändertagandet av patienter med bestämda kliniska tillstånd eller av vissa patientgrupper. De kan ha olika fokus. Riktlinjerna förbättrar möjligheterna för patienten att få en omvårdnad som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Organisationer, nätverk

ESPEN
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

SWESPEN
Svensk tvärprofessionell förening för främjande av klinisk nutrition och metabol forskning. Målsättningen är att utveckla och förbättra näringsvården för patienter i sjukvård och individer i omsorg. Ett ytterligare mål är att uppmuntra och stödja utbildning och utveckling kring klinisk nutrition.

Nutritionsnätet
Nätverk för sjuksköterskor med intresse för nutrition

Nutritionsbedömning, screeninginstrument

Kort information om olika sceeninginstrument
DIO (Dietister inom Onkologi)

Fokus Äldre

Senior Alert
Nationellt kvalitet register där nutritionsbedömning av undernäring ingår som en del.

Region Skåne - Nutrition för äldre
Skånes universitetssjukhus.

Insatser för barn & unga

Salut-satsningen
Västerbottens läns landsting har startat Salut-satsningen för att skapa hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar där föräldrarna involveras redan under graviditeten.

SkolmatSverige 
Kostnadsfritt verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. En automatisk resultatrapport skapas för varje skola som innehåller vägledning till förbättringar.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)