Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tobaksfri i samband med operation

År 2009 genomförde nätverket, med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut, en kartläggning av hur sjukhus i Sverige med opererande verksamhet arbetar tobakspreventivt i samband med operation.

Här kan du ladda ner rapporten från denna kartläggning: Fri från tobak i samband med operation - en kartläggning av arbetet som utförs på sjukhus i Sverige.

Dessutom har arbetet resulterat i en vetenskaplig artikel: Experience of working with the tobacco issue in the context of Health Promoting Hospitals and health servives: a qualitative study.

HFS-nätverket, Statens folkhälsoinstitut och patientsäkerhets-kampanjen En rökfri operation (som initierats av Svensk Ortopedisk Förening, SKL och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har också i samarbete skapat ett informationsmaterial avseende tobaksfrihet i samband med operation, ett material riktat till patienter och ett till personal.

Ett av temagrupp tobaks mål är att öka antalet medlemmar inom HFS-nätverket som arbetar med tobaksfrihet i samband med operation. År 2012 gjordes en inledande enkät där samtliga processledare inom HFS tillfrågades om tobaksfri inför operation, år 2014 följdes det upp med ytterligare en enkät. Resultatet av den enkäten, samt en presentation av resultatet som visades på LUFT-konferensen finns att läsa här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)