Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tobaksfri i samband med operation

Ett av temagrupp tobaks mål är att öka antalet medlemmar inom HFS-nätverket som arbetar med tobaksfrihet i samband med operation. År 2012 gjordes en inledande enkät där samtliga processledare inom HFS tillfrågades om tobaksfri inför operation, år 2014 följdes det upp med ytterligare en enkät. Resultatet av den enkäten, samt en presentation av resultatet som visades på LUFT-konferensen finns att läsa här.

HFS-nätverket har anordnat två digitimmar på temat alkohol- och tobaksfri operation, 24 oktober 2018 och 12 december 2019. Material från dessa finns att hitta här. Svenska Läkaresällskapet har även samlat information som går att hitta här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)