Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kollegialt lärande - personcentrerad vård

HFS-nätverket har medverkat i regeringens nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar genom att arbeta för spridning och utveckling av personcentrerad vård i medlemsorganisationerna. Inom ramen för det arbetet har det hösten 2016 och hösten 2017 pågått projekt inom kollegialt lärande.

För att delta i projekten skulle organisationerna ha påbörjat en implementering av personcentrerat arbetssätt, eller redan ha det etablerat i någon verksamhet. Syftet var att utveckla deras arbeten samt inspirera andra att starta.  

Många verksamheter arbetar idag med personcentrerad vård, eller har intresse att starta, men möjligheterna för detta skiljer sig åt bland medlemsorganisationerna. Genom kollegialt lärande är det möjligt att få en inblick i hur andra har gått tillväga och få stöd på sin egen väg mot personcentrering.

I det kollegiala lärandet sker en granskning av både ledning och organisation samt konkreta åtgärder och praktiskt utförande. Granskningen av varandra sker enligt en gemensam mall så att samma frågor blir belysta. Instruktionen och mallen som använts i projekten är skapade utifrån det material som använts i tidigare arbeten med kollegialt lärande.

Projektets organisation: 

Projektledare: Lisa Österberg, Region Västmanland 
Referensgrupp: temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt

Instruktioner och rapporter från kollegialt lärande inom personcentrerad vård 2016 och 2017

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)