Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Exempel

Kollegialt lärande för processledning på landstingsnivå

Nedan presenteras exempel på arbeten inom området kollegialt lärande för processledning. Några av de 15-20 frågor som ska belysas är; hur är det hälsofrämjande arbetet i landstinget organiserat, vilka resurser avsätts, hur ser arbetet med handlingsplan och uppföljning ut.

Landsting

Västmanlands läns landsting och Gävleborg läns landsting

Genomfördes under våren 2014
Redovisades under strategidagarna i september 2014
Följdes upp under våren 2015

Jönköpings läns landsting och Östergötlands läns landsting

Genomfördes under våren 2014
Redovisades under strategidagarna i september 2014
Följdes upp under våren 2015

Foldern Hälsofrämjande primärvård som manual

Detta upplägg på kollegialt lärande har ännu inte testats men här finns en manual för hur arbetet skulle kunna göras.

Levnadsvaneåtgärder på vårdcentral

Två vårdcentraler i Malmö

Genomfördes under våren 2014
Redovisades under strategidagarna i september 2014
Följdes upp under våren 2015

Hälsoinriktad arbete på vårdcentral

Två vårdcentraler i Östergötland
Genomfördes under våren 2013
Följdes upp under våren 2014

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)